Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
juge v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet juge
; el ljuge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ljuge
; el lyge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lyge
; el lyve verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lyve
(fra da., norr. ljúga)
1 si noe som en vet ikke er sant, skrøne
hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
: hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
//
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen //
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
1 si noe som en vet ikke er sant, skrøne
hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
: hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
//
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen //
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
2 gi et falskt bilde av virkeligheten, narre
speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
: speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
2 gi et falskt bilde av virkeligheten, narre
speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
: speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
1 si noe som en vet ikke er sant, skrøne
hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
: hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
//
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen //
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
1 si noe som en vet ikke er sant, skrøne
hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
: hun løy meg rett opp i ansiktethun løy meg rett opp i ansiktet / lyve så en tror det selvlyve så en tror det selv / lyve for noenlyve for noen / lyver du!lyver du!
//
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen
lyve på noen fortelle en løgn om noen fortelle en løgn om noen //
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
lyve en full innbille en en rekke løgner innbille en en rekke løgner
2 gi et falskt bilde av virkeligheten, narre
speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
: speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
2 gi et falskt bilde av virkeligheten, narre
speilet lyver ikkespeilet lyver ikke
: speilet lyver ikkespeilet lyver ikke

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'lyve' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no