Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
liter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet liter
(gjennom fr. og, m.lat., fra gr. litra 'vekt på 12 unser') metrisk målenhet for rominnhold, symbol l
1 l- = 1 dm31 l- = 1 dm3 / desil-, hektol-desil-, hektol- / to l- melkto l- melk / et fem l-s spannet fem l-s spann
: 1 l- = 1 dm31 l- = 1 dm3 / desil-, hektol-desil-, hektol- / to l- melkto l- melk / et fem l-s spannet fem l-s spann
metrisk målenhet for rominnhold, symbol l
1 l- = 1 dm31 l- = 1 dm3 / desil-, hektol-desil-, hektol- / to l- melkto l- melk / et fem l-s spannet fem l-s spann
: 1 l- = 1 dm31 l- = 1 dm3 / desil-, hektol-desil-, hektol- / to l- melkto l- melk / et fem l-s spannet fem l-s spann

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I liter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet liter
(gjennom fr. og, m.lat., frå gr. litra 'vekt på 12 unser') metrisk måleining for rominnhald lik 1 dm3, symbol l
desiliterdesiliter / hektoliterhektoliter / to liter mjølkto liter mjølk / eit fem liters spanneit fem liters spann
: desiliterdesiliter / hektoliterhektoliter / to liter mjølkto liter mjølk / eit fem liters spanneit fem liters spann
metrisk måleining for rominnhald lik 1 dm3, symbol l
desiliterdesiliter / hektoliterhektoliter / to liter mjølkto liter mjølk / eit fem liters spanneit fem liters spann
: desiliterdesiliter / hektoliterhektoliter / to liter mjølkto liter mjølk / eit fem liters spanneit fem liters spann
II liter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet liter
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liter
(sm o s I liter) i samansetningar: spann eller liknande som rømmer så mange liter som førsteleddet nemner
femtiliterfemtiliter / halvliterhalvliter
: femtiliterfemtiliter / halvliterhalvliter
i samansetningar: spann eller liknande som rømmer så mange liter som førsteleddet nemner
femtiliterfemtiliter / halvliterhalvliter
: femtiliterfemtiliter / halvliterhalvliter

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no