Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I liste m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liste
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet liste
(gjennom ty. og, fr., fra it. lista; egentlig samme ord som I list, med betydning 'papirremse') ordnet fortegnelse over personer, ord, gjenstander og lignende
sette opp, føre en l-sette opp, føre en l- / skrive seg på en l-skrive seg på en l- / stå øverst på l-n til kommunevalgetstå øverst på l-n til kommunevalget / en l- over sterke verben l- over sterke verb / ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-
: sette opp, føre en l-sette opp, føre en l- / skrive seg på en l-skrive seg på en l- / stå øverst på l-n til kommunevalgetstå øverst på l-n til kommunevalget / en l- over sterke verben l- over sterke verb / ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-
ordnet fortegnelse over personer, ord, gjenstander og lignende
sette opp, føre en l-sette opp, føre en l- / skrive seg på en l-skrive seg på en l- / stå øverst på l-n til kommunevalgetstå øverst på l-n til kommunevalget / en l- over sterke verben l- over sterke verb / ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-
: sette opp, føre en l-sette opp, føre en l- / skrive seg på en l-skrive seg på en l- / stå øverst på l-n til kommunevalgetstå øverst på l-n til kommunevalget / en l- over sterke verben l- over sterke verb / ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-ordl-, resultatl-, svartel-, ønskel-
II liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(etter eng.) lage liste over; føre på en liste
l- opp datal- opp data
: l- opp datal- opp data
lage liste over; føre på en liste
l- opp datal- opp data
: l- opp datal- opp data
III liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(jamfør nyno. leiste 'gå slepende'; av II list)
1 gå varsomt og (nesten) lydløst, smyge, lure
komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
: komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
1 gå varsomt og (nesten) lydløst, smyge, lure
komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
: komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
2 refleksivt :
l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
: l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
2 refleksivt :
l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
: l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
1 gå varsomt og (nesten) lydløst, smyge, lure
komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
: komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
1 gå varsomt og (nesten) lydløst, smyge, lure
komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
: komme l-nde på tåkomme l-nde på tå
2 refleksivt :
l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
: l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
2 refleksivt :
l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
: l- seg bortl- seg bort / l- seg bakpå enl- seg bakpå en
IV liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(av I list) sette list på, tette med list
l- en dørl- en dør
: l- en dørl- en dør
sette list på, tette med list
l- en dørl- en dør
: l- en dørl- en dør

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I liste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet liste
(gjennom ty. og, fr., frå it. lista; eigenleg sm o s I list, i tyding 'papirremse') skriftleg opprekning av personar, ord eller tal (i loddrette rader)
hugselistehugseliste / manntalslistemanntalsliste / ordlisteordliste / prislisteprisliste / svartelistesvarteliste / ynskjelisteynskjeliste / setje opp, føre ei listesetje opp, føre ei liste / skrive seg, teikne seg på ei listeskrive seg, teikne seg på ei liste / stå øvst på lista til kommunevaletstå øvst på lista til kommunevalet
: hugselistehugseliste / manntalslistemanntalsliste / ordlisteordliste / prislisteprisliste / svartelistesvarteliste / ynskjelisteynskjeliste / setje opp, føre ei listesetje opp, føre ei liste / skrive seg, teikne seg på ei listeskrive seg, teikne seg på ei liste / stå øvst på lista til kommunevaletstå øvst på lista til kommunevalet
skriftleg opprekning av personar, ord eller tal (i loddrette rader)
hugselistehugseliste / manntalslistemanntalsliste / ordlisteordliste / prislisteprisliste / svartelistesvarteliste / ynskjelisteynskjeliste / setje opp, føre ei listesetje opp, føre ei liste / skrive seg, teikne seg på ei listeskrive seg, teikne seg på ei liste / stå øvst på lista til kommunevaletstå øvst på lista til kommunevalet
: hugselistehugseliste / manntalslistemanntalsliste / ordlisteordliste / prislisteprisliste / svartelistesvarteliste / ynskjelisteynskjeliste / setje opp, føre ei listesetje opp, føre ei liste / skrive seg, teikne seg på ei listeskrive seg, teikne seg på ei liste / stå øvst på lista til kommunevaletstå øvst på lista til kommunevalet
II liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(frå eng.; av I liste) lage liste over; føre på ei liste
//
liste opp òg: ramse opp òg: ramse opp
liste opp òg: ramse opp òg: ramse opp
lage liste over; føre på ei liste
//
liste opp òg: ramse opp òg: ramse opp
liste opp òg: ramse opp òg: ramse opp
III liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(av II list; jamfør leiste 2) gå varsamt og (nesten) lydlaust, luske, smyge; lure (I)
liste seg inn i husetliste seg inn i huset / kome listandekome listande / liste maten i barnetliste maten i barnet
: liste seg inn i husetliste seg inn i huset / kome listandekome listande / liste maten i barnetliste maten i barnet
gå varsamt og (nesten) lydlaust, luske, smyge; lure (I)
liste seg inn i husetliste seg inn i huset / kome listandekome listande / liste maten i barnetliste maten i barnet
: liste seg inn i husetliste seg inn i huset / kome listandekome listande / liste maten i barnetliste maten i barnet
IV liste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet liste
(av I list) setje list(er) på
liste ei dørliste ei dør
: liste ei dørliste ei dør
setje list(er) på
liste ei dørliste ei dør
: liste ei dørliste ei dør

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no