Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I li m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet li
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet li
(norr. hlíð) skrånende fjell- eller åsside
grønne liergrønne lier / oppe i liaoppe i lia / bjørkeli, granlibjørkeli, granli
: grønne liergrønne lier / oppe i liaoppe i lia / bjørkeli, granlibjørkeli, granli
skrånende fjell- eller åsside
grønne liergrønne lier / oppe i liaoppe i lia / bjørkeli, granlibjørkeli, granli
: grønne liergrønne lier / oppe i liaoppe i lia / bjørkeli, granlibjørkeli, granli
II li verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet li
(norr. líða) om tid:
1 være kommet til et visst punkt; , skride
når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
: når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
1 være kommet til et visst punkt; , skride
når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
: når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
2 være langt framskredet, nærme seg slutten
det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
: det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
2 være langt framskredet, nærme seg slutten
det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
: det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
om tid:
1 være kommet til et visst punkt; , skride
når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
: når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
1 være kommet til et visst punkt; , skride
når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
: når det lir på om en stundnår det lir på om en stund / det lakker og lirdet lakker og lir / det lir mot kvelddet lir mot kveld
2 være langt framskredet, nærme seg slutten
det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
: det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
2 være langt framskredet, nærme seg slutten
det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
: det led mot slutten med hennedet led mot slutten med henne / dagen lirdagen lir
III li verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet li
; el lide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lide
(samme ord som II li, betydning fra lavtysk ) utholde nød eller pine, gjennomgå, plages
lide av tungsinnlide av tungsinn / lide for skjønnhetenlide for skjønnheten / lide under ensomhetenlide under ensomheten / lide av en sykdomlide av en sykdom / lide urettlide urett / de har lidd myede har lidd mye / lide for noelide for noe / lide nødlide nød
: lide av tungsinnlide av tungsinn / lide for skjønnhetenlide for skjønnheten / lide under ensomhetenlide under ensomheten / lide av en sykdomlide av en sykdom / lide urettlide urett / de har lidd myede har lidd mye / lide for noelide for noe / lide nødlide nød
utholde nød eller pine, gjennomgå, plages
lide av tungsinnlide av tungsinn / lide for skjønnhetenlide for skjønnheten / lide under ensomhetenlide under ensomheten / lide av en sykdomlide av en sykdom / lide urettlide urett / de har lidd myede har lidd mye / lide for noelide for noe / lide nødlide nød
: lide av tungsinnlide av tungsinn / lide for skjønnhetenlide for skjønnheten / lide under ensomhetenlide under ensomheten / lide av en sykdomlide av en sykdom / lide urettlide urett / de har lidd myede har lidd mye / lide for noelide for noe / lide nødlide nød

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I li f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet li
(norr. hlíð) bratt (og jamn) (fjell)skråning, oftast med gras eller skog; dal- eller åsside
baklibakli / bjørkelibjørkeli / granligranli / grøne liergrøne lier / oppe i liaoppe i lia
: baklibakli / bjørkelibjørkeli / granligranli / grøne liergrøne lier / oppe i liaoppe i lia
bratt (og jamn) (fjell)skråning, oftast med gras eller skog; dal- eller åsside
baklibakli / bjørkelibjørkeli / granligranli / grøne liergrøne lier / oppe i liaoppe i lia
: baklibakli / bjørkelibjørkeli / granligranli / grøne liergrøne lier / oppe i liaoppe i lia
II li verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet li
; el I lide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lide
(norr. líða)
1 om tid: gå (I), skri; vere komen til eit visst tidspunkt
det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
: det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
1 om tid: gå (I), skri; vere komen til eit visst tidspunkt
det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
: det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
2 vere komen langt fram, nærme seg slutten
det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
: det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
2 vere komen langt fram, nærme seg slutten
det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
: det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
1 om tid: gå (I), skri; vere komen til eit visst tidspunkt
det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
: det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
1 om tid: gå (I), skri; vere komen til eit visst tidspunkt
det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
: det lid langt det er seintdet lid langt det er seint / det lid til middag, på dag, åt helgadet lid til middag, på dag, åt helga / hausten er lidenhausten er liden / kva lid det? kva er klokka?kva lid det? kva er klokka? / det lakkar og liddet lakkar og lid / det lid med det skrid det går, om det går småttdet lid med det skrid det går, om det går smått / når det lid på om ei stundnår det lid på om ei stund
2 vere komen langt fram, nærme seg slutten
det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
: det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
2 vere komen langt fram, nærme seg slutten
det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
: det lid med tida, slåttendet lid med tida, slåtten / natta lid av går til endesnatta lid av går til endes
III li verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet li
; el II lide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lide
(sm o s II li, tyding frå lågtysk )
1 halde ut naud eller pine, gjennomgå, plagast
li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
: li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
1 halde ut naud eller pine, gjennomgå, plagast
li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
: li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
2 tole, fordra; like (V)
eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
: eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
2 tole, fordra; like (V)
eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
: eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
1 halde ut naud eller pine, gjennomgå, plagast
li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
: li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
1 halde ut naud eller pine, gjennomgå, plagast
li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
: li for nokoli for noko / dei har lide mykjedei har lide mykje / li dødenli døden / li naudli naud / li nederlag, urett, eit stort tapli nederlag, urett, eit stort tap / li av ein sjukdomli av ein sjukdom / li under einsemdali under einsemda
2 tole, fordra; like (V)
eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
: eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
2 tole, fordra; like (V)
eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket
: eg kan ikkje li det mennesketeg kan ikkje li det mennesket

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.