Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lese v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lese
(norr. lesa 'samle, lese', betydning 4 fra tysk med påvirkning fra latin legere 'samle, lese'; jamfør I lekse)
1 følge (språk)tegn med øynene og gjengi dem som språk; forstå skrift(tegn)
lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
: lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
1 følge (språk)tegn med øynene og gjengi dem som språk; forstå skrift(tegn)
lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
: lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
2 tolke, forstå
jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
: jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
2 tolke, forstå
jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
: jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
3 deklamere; be
l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
: l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
3 deklamere; be
l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
: l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
4 forsøke å lære, studere
l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
: l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
4 forsøke å lære, studere
l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
: l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
5 gi (privat)undervisning
l- med enl- med en
: l- med enl- med en
5 gi (privat)undervisning
l- med enl- med en
: l- med enl- med en
1 følge (språk)tegn med øynene og gjengi dem som språk; forstå skrift(tegn)
lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
: lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
1 følge (språk)tegn med øynene og gjengi dem som språk; forstå skrift(tegn)
lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
: lære å l-lære å l- / l- høyt, lavtl- høyt, lavt / kan du l- russisk?kan du l- russisk? / l- om noel- om noe / l- to aviser om dagenl- to aviser om dagen / l- på senga, på trikkenl- på senga, på trikken / l- Hamsunl- Hamsun / l- noter, kart, tabellerl- noter, kart, tabeller / l- korrekturl- korrektur / l- av strømforbruket på målerenl- av strømforbruket på måleren / l- tankene til en skjønne hva en tenkerl- tankene til en skjønne hva en tenker / l- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttryktl- mellom linjene oppfatte noe som ikke er direkte uttrykt
2 tolke, forstå
jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
: jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
2 tolke, forstå
jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
: jeg l-r dette tegnet som Rjeg l-r dette tegnet som R / han ble fristilt (les: oppsagt)han ble fristilt (les: oppsagt) / en fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil blien fotballspiller med evne til å l- spillet som skjønner hva de neste trekkene vil bli
3 deklamere; be
l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
: l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
3 deklamere; be
l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
: l- opp (dikt)l- opp (dikt) / l- en teksten irettesette enl- en teksten irettesette en / l- aftenbønn, Fadervårl- aftenbønn, Fadervår / l- for matenl- for maten
4 forsøke å lære, studere
l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
: l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
4 forsøke å lære, studere
l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
: l- seg til noe lære ved å lesel- seg til noe lære ved å lese / l- lekserl- lekser / l- kjemil- kjemi / l- til eksamenl- til eksamen / l- til prest studere teologil- til prest studere teologi / gå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjongå og l- (for presten) forberede seg til konfirmasjon
5 gi (privat)undervisning
l- med enl- med en
: l- med enl- med en
5 gi (privat)undervisning
l- med enl- med en
: l- med enl- med en

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lese verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lese
(norr. lesa 'plukke, samle, lese', den siste tydinga frå tysk med innverknad frå latin legere 'samle, lese'; jamfør I lekse)
1 følgje (språk)teikn med auga og gje dei att som språk; forstå (skrift)teikn
lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
: lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
//
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok)
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok) //
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
1 følgje (språk)teikn med auga og gje dei att som språk; forstå (skrift)teikn
lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
: lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
//
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok)
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok) //
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
2 seie fram etter skrift, deklamere; be
lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
: lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
//
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
2 seie fram etter skrift, deklamere; be
lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
: lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
//
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
3 prøve å lære; studere
lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
: lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
3 prøve å lære; studere
lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
: lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
4 gje (privat)undervisning
lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
: lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
4 gje (privat)undervisning
lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
: lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
1 følgje (språk)teikn med auga og gje dei att som språk; forstå (skrift)teikn
lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
: lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
//
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok)
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok) //
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
1 følgje (språk)teikn med auga og gje dei att som språk; forstå (skrift)teikn
lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
: lære å lese og skrivelære å lese og skrive / lese høgt, stiltlese høgt, stilt / sitje og lese (i) avisasitje og lese (i) avisa / lese over, gjennom nyhenda i avisalese over, gjennom nyhenda i avisa / lese om nokolese om noko / lese av straumforbruket på målarenlese av straumforbruket på målaren / lese notar, kart, tabellarlese notar, kart, tabellar / lese korrekturlese korrektur / lese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttryktlese mellom linjene oppfatte noko som ikkje er direkte uttrykt / lese tankane til nokonlese tankane til nokon
//
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok)
lese ut gjere seg ferdig med (ei bok) gjere seg ferdig med (ei bok) //
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
lese seg til lære (noko) med lesing lære (noko) med lesing
2 seie fram etter skrift, deklamere; be
lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
: lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
//
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
2 seie fram etter skrift, deklamere; be
lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
: lese opp diktlese opp dikt / lese kveldsbønlese kveldsbøn / lese for matenlese for maten
//
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
lese opp for overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon) overf: seie meininga si, lekse (II) opp for (nokon)
3 prøve å lære; studere
lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
: lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
3 prøve å lære; studere
lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
: lese () leksenelese () leksene / lese matematikklese matematikk / lese til eksamenlese til eksamen / lese til prest studere teologilese til prest studere teologi / (og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon(og lese) for presten førebu seg til konfirmasjon
4 gje (privat)undervisning
lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
: lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
4 gje (privat)undervisning
lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule
: lese to timar for dagen på kveldsskulelese to timar for dagen på kveldsskule

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no