Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kyss m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kyss
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kyss
(norr. koss, egentlig lydord) det å kysse
gi en et k- på kinnet, munnengi en et k- på kinnet, munnen / få både k- og klemfå både k- og klem / slengk-slengk-
: gi en et k- på kinnet, munnengi en et k- på kinnet, munnen / få både k- og klemfå både k- og klem / slengk-slengk-
det å kysse
gi en et k- på kinnet, munnengi en et k- på kinnet, munnen / få både k- og klemfå både k- og klem / slengk-slengk-
: gi en et k- på kinnet, munnengi en et k- på kinnet, munnen / få både k- og klemfå både k- og klem / slengk-slengk-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kyss m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kyss
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kyss
(norr. koss, lydord, av kysse) kjærteikn med munnen
slengkyssslengkyss / smellkysssmellkyss / få ein kyss til avskilfå ein kyss til avskil / kyss og klemkyss og klem / kyss på kinnet, munnenkyss på kinnet, munnen
: slengkyssslengkyss / smellkysssmellkyss / få ein kyss til avskilfå ein kyss til avskil / kyss og klemkyss og klem / kyss på kinnet, munnenkyss på kinnet, munnen
//
kyss på handa helsing som syner vørdnad, underordning helsing som syner vørdnad, underordning
kyss på handa helsing som syner vørdnad, underordning helsing som syner vørdnad, underordning
kjærteikn med munnen
slengkyssslengkyss / smellkysssmellkyss / få ein kyss til avskilfå ein kyss til avskil / kyss og klemkyss og klem / kyss på kinnet, munnenkyss på kinnet, munnen
: slengkyssslengkyss / smellkysssmellkyss / få ein kyss til avskilfå ein kyss til avskil / kyss og klemkyss og klem / kyss på kinnet, munnenkyss på kinnet, munnen
//
kyss på handa helsing som syner vørdnad, underordning helsing som syner vørdnad, underordning
kyss på handa helsing som syner vørdnad, underordning helsing som syner vørdnad, underordning

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no