Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kjeks m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kjeks
(eng. cakes flertall 'kaker') liten, flat og tørr kake bakt av vann eller melk og mel
servere ost og kjeksservere ost og kjeks / en pakke kjeksen pakke kjeks
: servere ost og kjeksservere ost og kjeks / en pakke kjeksen pakke kjeks
liten, flat og tørr kake bakt av vann eller melk og mel
servere ost og kjeksservere ost og kjeks / en pakke kjeksen pakke kjeks
: servere ost og kjeksservere ost og kjeks / en pakke kjeksen pakke kjeks
II kjeks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjeks
(trolig av eng. ketch) liten nordlandsbåt med to par årer liten nordlandsbåt med to par årer
III kjeks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjeks
(jamfør sv. dialektalt käksi 'båtshake')
1 krok til å ta opp fisk med, klepp
1 krok til å ta opp fisk med, klepp
2 håv
2 håv
1 krok til å ta opp fisk med, klepp
1 krok til å ta opp fisk med, klepp
2 håv
2 håv

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kjeks m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kjeks
(eng. cakes fleirtal 'kaker') flatt, tørt kjevla bakverk utan gjær
havrekjekshavrekjeks
: havrekjekshavrekjeks
flatt, tørt kjevla bakverk utan gjær
havrekjekshavrekjeks
: havrekjekshavrekjeks
II kjeks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjeks
(truleg frå eng. ketch 'slags tomastra seglbåt' eller catch 'fange') liten nordlandsbåt med to par årer liten nordlandsbåt med to par årer
III kjeks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjeks
(jamfør g.sv. käxe '(båts)hake'; samanheng  med I kakk)
1 klepp
1 klepp
2 håv
2 håv
3 sigdforma kniv
3 sigdforma kniv
1 klepp
1 klepp
2 håv
2 håv
3 sigdforma kniv
3 sigdforma kniv

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no