Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
jungel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet jungel
(gjennom eng. fra hindi 'skog') tropisk urskog
// i overført betydning:
en j- av lover og regleren j- av lover og regler
: en j- av lover og regleren j- av lover og regler
// i overført betydning:
en j- av lover og regleren j- av lover og regler
: en j- av lover og regleren j- av lover og regler
tropisk urskog
// i overført betydning:
en j- av lover og regleren j- av lover og regler
: en j- av lover og regleren j- av lover og regler
// i overført betydning:
en j- av lover og regleren j- av lover og regler
: en j- av lover og regleren j- av lover og regler

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
jungel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet jungel
(gjennom eng. frå indisk jangal 'ubygd, villmark') tropisk urskog; òg i overført tyding:
ein jungel av lover og reglarein jungel av lover og reglar
: ein jungel av lover og reglarein jungel av lover og reglar
tropisk urskog; òg i overført tyding:
ein jungel av lover og reglarein jungel av lover og reglar
: ein jungel av lover og reglarein jungel av lover og reglar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no