Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hos prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet hos
(egentlig en trykklett form utviklet av hus)
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
: jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
: jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
: språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
: språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
4 i ens sinn, i ens indre
innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
: innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
4 i ens sinn, i ens indre
innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
: innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
5 som adverb , foreldet :
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
5 som adverb , foreldet :
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
: jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
: jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// om tjenesteforhold:
gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
: gå i lære hos engå i lære hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / tjene hos entjene hos en
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// i forretning, bedrift:
være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
: være kunde hos noenvære kunde hos noen / handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
// blant
ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
: ha penger til gode hos enha penger til gode hos en / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
: språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
: språket hos Ibsenspråket hos Ibsen / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra
4 i ens sinn, i ens indre
innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
: innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
4 i ens sinn, i ens indre
innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
: innynde seg hos eninnynde seg hos en / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna
5 som adverb , foreldet :
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
5 som adverb , foreldet :
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hos prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet hos
(norr. (í) hjá; hjå, er trykklett form utvikla av hus)
1 i huset til; i lag med
bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
: bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
1 i huset til; i lag med
bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
: bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
2 som høyrer til, knytt til, som finst i eller på
blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
: blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
2 som høyrer til, knytt til, som finst i eller på
blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
: blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
1 i huset til; i lag med
bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
: bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
1 i huset til; i lag med
bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
: bu, overnatte hjå einbu, overnatte hjå ein / heime hjå far og morheime hjå far og mor / vere tilsett hjå nokonvere tilsett hjå nokon / sit hjå meg!sit hjå meg!
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
// ved (II), av (II)
søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
: søkje råd hjå einsøkje råd hjå ein / ha pengar til gode hjå einha pengar til gode hjå ein
2 som høyrer til, knytt til, som finst i eller på
blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
: blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
2 som høyrer til, knytt til, som finst i eller på
blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
: blodsystemet hjå fiskaneblodsystemet hjå fiskane / språket hjå Ibsenspråket hjå Ibsen / feilen ligg hjå megfeilen ligg hjå meg
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
// i hugen til
møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon
: møte sympati hjå nokonmøte sympati hjå nokon

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no