Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
her adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet her
(norr. hér) til forskjell fra der; på dette stedet
hist og her eller her og der på spredte stederhist og her eller her og der på spredte steder / hun, denne, dette herhun, denne, dette her / her har dere meg tilbakeher har dere meg tilbake / her har du det du bad omher har du det du bad om / her slutter historienher slutter historien / her uteher ute / her til landsher til lands / her i landet, verdenher i landet, verden / her og nåher og nå / her hjemme, inne, nedeher hjemme, inne, nede / se nå herse nå her / her liker jeg megher liker jeg meg / kom her!kom her! / stå her!stå her!
: hist og her eller her og der på spredte stederhist og her eller her og der på spredte steder / hun, denne, dette herhun, denne, dette her / her har dere meg tilbakeher har dere meg tilbake / her har du det du bad omher har du det du bad om / her slutter historienher slutter historien / her uteher ute / her til landsher til lands / her i landet, verdenher i landet, verden / her og nåher og nå / her hjemme, inne, nedeher hjemme, inne, nede / se nå herse nå her / her liker jeg megher liker jeg meg / kom her!kom her! / stå her!stå her!
// ironisk, nedlatende:
moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
: moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
// ironisk, nedlatende:
moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
: moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
// på dette feltet
her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
: her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
// på dette feltet
her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
: her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
// om tid: nå (II), nettopp
her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
: her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
// om tid: nå (II), nettopp
her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
: her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
// som formelt subjekt: det
skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
: skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
// som formelt subjekt: det
skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
: skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
//
her etter dags fra nå av, for framtiden fra nå av, for framtiden
her etter dags fra nå av, for framtiden fra nå av, for framtiden
til forskjell fra der; på dette stedet
hist og her eller her og der på spredte stederhist og her eller her og der på spredte steder / hun, denne, dette herhun, denne, dette her / her har dere meg tilbakeher har dere meg tilbake / her har du det du bad omher har du det du bad om / her slutter historienher slutter historien / her uteher ute / her til landsher til lands / her i landet, verdenher i landet, verden / her og nåher og nå / her hjemme, inne, nedeher hjemme, inne, nede / se nå herse nå her / her liker jeg megher liker jeg meg / kom her!kom her! / stå her!stå her!
: hist og her eller her og der på spredte stederhist og her eller her og der på spredte steder / hun, denne, dette herhun, denne, dette her / her har dere meg tilbakeher har dere meg tilbake / her har du det du bad omher har du det du bad om / her slutter historienher slutter historien / her uteher ute / her til landsher til lands / her i landet, verdenher i landet, verden / her og nåher og nå / her hjemme, inne, nedeher hjemme, inne, nede / se nå herse nå her / her liker jeg megher liker jeg meg / kom her!kom her! / stå her!stå her!
// ironisk, nedlatende:
moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
: moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
// ironisk, nedlatende:
moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
: moderniser meg her og moderniser meg dermoderniser meg her og moderniser meg der
// på dette feltet
her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
: her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
// på dette feltet
her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
: her har de vært til uvurderlig nytteher har de vært til uvurderlig nytte
// om tid: nå (II), nettopp
her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
: her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
// om tid: nå (II), nettopp
her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
: her gjelder det å stå påher gjelder det å stå på / her en dagher en dag / her i dagher i dag
// som formelt subjekt: det
skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
: skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
// som formelt subjekt: det
skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
: skal her være fest?skal her være fest? / her er kaldther er kaldt
//
her etter dags fra nå av, for framtiden fra nå av, for framtiden
her etter dags fra nå av, for framtiden fra nå av, for framtiden

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
her adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet her
(norr. hér)
// på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ:
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ:
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ:
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ:
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.