Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II hun pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet hun
(norr. hon, akkusativ hana, dativ henni, genitiv hennar)
1 brukt om person av hunkjønn:
moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
: moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
1 brukt om person av hunkjønn:
moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
: moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
2 i visse titler:
Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
: Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
2 i visse titler:
Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
: Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
3 om dyr av hunkjønn:
se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
: se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
3 om dyr av hunkjønn:
se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
: se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
4 om ting, særlig om fartøy:
skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
: skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
4 om ting, særlig om fartøy:
skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
: skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
1 brukt om person av hunkjønn:
moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
: moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
1 brukt om person av hunkjønn:
moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
: moren min sa at h- skulle gjøre detmoren min sa at h- skulle gjøre det / jeg spurte henne hva h- egentlig mentejeg spurte henne hva h- egentlig mente / jenta er snill, h-jenta er snill, h- / søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå?søsteren din, h- er vel ferdig med skolen nå? / h- holder seg godt, moren dinh- holder seg godt, moren din / den jakka er hennesden jakka er hennes
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
// brukt som påpekende pronomen :
h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
: h- med det røde håreth- med det røde håret / h- el. henne er deth- el. henne er det
2 i visse titler:
Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
: Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
2 i visse titler:
Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
: Hennes MajestetHennes Majestet / Hennes Kongelige HøyhetHennes Kongelige Høyhet
3 om dyr av hunkjønn:
se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
: se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
3 om dyr av hunkjønn:
se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
: se på kua, så godmodig h- ser utse på kua, så godmodig h- ser ut
4 om ting, særlig om fartøy:
skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
: skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
4 om ting, særlig om fartøy:
skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne
: skuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henneskuta forlot Rio den 15.10. Siden har ingen sett henne

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hennar det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet hennar
nytta som eigeform av personleg pronomen ho (II) nytta som eigeform av personleg pronomen ho (II)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no