Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bo|have n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bohave
(samme ord som norr. hagr 'gods'; av II bo; -have) innbo, møbler
naglefast b-naglefast b-
: naglefast b-naglefast b-
innbo, møbler
naglefast b-naglefast b-
: naglefast b-naglefast b-
hage m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hage
(norr. hagi i betydning 2; i eldre form have)
1 (inngjerdet) stykke (ved hus, gard) der en dyrker frukt, bær, grønnsaker eller prydplanter
frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
: frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
1 (inngjerdet) stykke (ved hus, gard) der en dyrker frukt, bær, grønnsaker eller prydplanter
frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
: frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
2 inngjerdet stykke beitemark
hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
: hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
2 inngjerdet stykke beitemark
hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
: hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
1 (inngjerdet) stykke (ved hus, gard) der en dyrker frukt, bær, grønnsaker eller prydplanter
frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
: frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
1 (inngjerdet) stykke (ved hus, gard) der en dyrker frukt, bær, grønnsaker eller prydplanter
frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
: frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh-frukth-, grønnsakh-, kjøkkenh- / botanisk h- hage til bruk for botaniske studierbotanisk h- hage til bruk for botaniske studier / zoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisningzoologisk h- anlegg der ville dyr blir holdt i fangenskap til vitenskapelige formål el. til framvisning / hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)hengende h- beplantet terrasse som bæres av steinsøyler (særlig i det gamle Babylon)
2 inngjerdet stykke beitemark
hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
: hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
2 inngjerdet stykke beitemark
hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
: hesteh-, havneh-hesteh-, havneh-
-haver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet -haver
(av have, eldre form av II ha)
1 brukt for å betegne person som har, er i besittelse av noe:
fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
: fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
1 brukt for å betegne person som har, er i besittelse av noe:
fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
: fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
2 i personbetegnelser dannet av verb:
inneh-inneh-
: inneh-inneh-
2 i personbetegnelser dannet av verb:
inneh-inneh-
: inneh-inneh-
1 brukt for å betegne person som har, er i besittelse av noe:
fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
: fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
1 brukt for å betegne person som har, er i besittelse av noe:
fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
: fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-fordringsh-, makth-, parth-, rettsh-
2 i personbetegnelser dannet av verb:
inneh-inneh-
: inneh-inneh-
2 i personbetegnelser dannet av verb:
inneh-inneh-
: inneh-inneh-
have|sjuk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havesjuk
; el have|syk a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet havesyk
(av havesjuke eller -syke) grisk etter gods, penger grisk etter gods, penger
have|sjuke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet havesjuke
; el have|syke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet havesyke
(etter ty. Habsucht, av Habe 'eiendom') det å være havesyk det å være havesyk

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I have m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet have
(jamfør II hav) hav (II,2) hav (II,2)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no