Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hard a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet hard
(norr. harðr)
1 om stoff, legeme: fast, tett, stiv
h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
: h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
1 om stoff, legeme: fast, tett, stiv
h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
: h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
2 kraftig, intens, tung, vanskelig
et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
: et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
2 kraftig, intens, tung, vanskelig
et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
: et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
3 streng (II), hjerteløs, stri (II)
ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
: ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
3 streng (II), hjerteløs, stri (II)
ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
: ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
4 tung, streng (II), vanskelig
leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
: leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
4 tung, streng (II), vanskelig
leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
: leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
5 i forbindelsen
h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
: h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
5 i forbindelsen
h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
: h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
1 om stoff, legeme: fast, tett, stiv
h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
: h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
1 om stoff, legeme: fast, tett, stiv
h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
: h- som steinh- som stein / h-t metallh-t metall / fjellbjørka er h- i vedenfjellbjørka er h- i veden / snøen var blitt h-snøen var blitt h- / en h- sengen h- seng / ha h- mage, avføringha h- mage, avføring / en h- knuteen h- knute / h-t vann kalkholdig vannh-t vann kalkholdig vann / en h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løseen h- nøtt å knekke også: et vanskelig problem å løse
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
// om penger:
h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
: h- valuta sterkt etterspurt valutah- valuta sterkt etterspurt valuta
2 kraftig, intens, tung, vanskelig
et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
: et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
2 kraftig, intens, tung, vanskelig
et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
: et h-t angrepet h-t angrep / h- konkurranseh- konkurranse / h-t arbeidh-t arbeid / opposisjonen kjørte h-t ut i denne sakenopposisjonen kjørte h-t ut i denne saken / sette noen på en h- prøvesette noen på en h- prøve / h-e faktah-e fakta / støte h-t mot noestøte h-t mot noe / legge roret h-t over svinge bråttlegge roret h-t over svinge brått
3 streng (II), hjerteløs, stri (II)
ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
: ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
3 streng (II), hjerteløs, stri (II)
ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
: ha et h-t sinn, et h-t hjerteha et h-t sinn, et h-t hjerte / le h-t og hånligle h-t og hånlig / gjøre seg h- og nektegjøre seg h- og nekte / få en h- medfartfå en h- medfart / styre med h- håndstyre med h- hånd / politiet tar h-t på slike lovbruddpolitiet tar h-t på slike lovbrudd
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// hardfør, sterk
h-e karerh-e karer
: h-e karerh-e karer
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// svær, fæl
være h- til å drikkevære h- til å drikke
: være h- til å drikkevære h- til å drikke
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
// som substantiv :
sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
: sette h-t mot h-tsette h-t mot h-t
4 tung, streng (II), vanskelig
leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
: leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
4 tung, streng (II), vanskelig
leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
: leve under h-e kårleve under h-e kår / h-e vilkårh-e vilkår / en h- skjebneen h- skjebne / ulykken var et h-t slag for de nærmesteulykken var et h-t slag for de nærmeste / arbeide på h-e livet av all maktarbeide på h-e livet av all makt / en h- vinteren h- vinter
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
// som adverb :
bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
: bli h-t prøvetbli h-t prøvet / være h-t medtatt av sykdomvære h-t medtatt av sykdom
5 i forbindelsen
h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
: h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
5 i forbindelsen
h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter
: h-e konsonanter ustemte konsonanterh-e konsonanter ustemte konsonanter

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hard a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet hard
(norr. harðr)
1 om emne, stoff, lekam: fast, tett; stiv, uelastisk
hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
: hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om pengar:
// om pengar:
//
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn //
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
1 om emne, stoff, lekam: fast, tett; stiv, uelastisk
hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
: hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om pengar:
// om pengar:
//
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn //
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
2 om fall, slag, åtak, kappestrid, handling, arbeid o l: ofseleg, kraftig, tung, intens, veldig, slitsam
eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
: eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
2 om fall, slag, åtak, kappestrid, handling, arbeid o l: ofseleg, kraftig, tung, intens, veldig, slitsam
eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
: eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
3 om person, huglag o l: streng (II), stri, hjartelaus, stiv
ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
: ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
3 om person, huglag o l: streng (II), stri, hjartelaus, stiv
ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
: ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
4 om handsaming, framferd o l: streng (II), omsynslaus
få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
: få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
4 om handsaming, framferd o l: streng (II), omsynslaus
få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
: få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
5 om kår, vilkår, tilstand o l: tung, streng (II), vanskeleg
harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
: harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
5 om kår, vilkår, tilstand o l: tung, streng (II), vanskeleg
harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
: harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
6 i uttrykk:
//
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
6 i uttrykk:
//
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
1 om emne, stoff, lekam: fast, tett; stiv, uelastisk
hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
: hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om pengar:
// om pengar:
//
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn //
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
1 om emne, stoff, lekam: fast, tett; stiv, uelastisk
hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
: hardt som hornhardt som horn / hardt metallhardt metall / hardt brødhardt brød / fjellbjørka er hard i vedenfjellbjørka er hard i veden / ei hard sengei hard seng / ha hard avføring, mageha hard avføring, mage
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om noko samanbunde:
ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
: ein hard knuteein hard knute / ei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyseei hard nøtt å knekkje òg overf: eit vanskeleg problem å løyse
// om pengar:
// om pengar:
//
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn
hardt vatn kalkhaldig vatn kalkhaldig vatn //
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
hard valuta sterkt etterspurd valuta sterkt etterspurd valuta
2 om fall, slag, åtak, kappestrid, handling, arbeid o l: ofseleg, kraftig, tung, intens, veldig, slitsam
eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
: eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
2 om fall, slag, åtak, kappestrid, handling, arbeid o l: ofseleg, kraftig, tung, intens, veldig, slitsam
eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
: eit hardt slageit hardt slag / eit hardt åtakeit hardt åtak / ei hard tevlingei hard tevling / hardt arbeidhardt arbeid / ein hard tørnein hard tørn / setje nokon på ei hard prøvesetje nokon på ei hard prøve
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// som adverb:
støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
: støyte hardt mot nokostøyte hardt mot noko
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
// om manøvrering:
leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
: leggje (roret) hardt over svinge bråttleggje (roret) hardt over svinge brått
3 om person, huglag o l: streng (II), stri, hjartelaus, stiv
ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
: ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
3 om person, huglag o l: streng (II), stri, hjartelaus, stiv
ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
: ha eit hardt sinn, hjarteha eit hardt sinn, hjarte / le hardt og hånlegle hardt og hånleg / han var hard med barnahan var hard med barna / gjere seg hard stå imot når det røyner pågjere seg hard stå imot når det røyner på / gjere seg hard og nektegjere seg hard og nekte
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
// som toler mykje, herdig; djerv, uredd
vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
: vere hard i hugenvere hard i hugen / ein hard karein hard kar
4 om handsaming, framferd o l: streng (II), omsynslaus
få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
: få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
4 om handsaming, framferd o l: streng (II), omsynslaus
få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
: få ein hard medfartfå ein hard medfart / styre med hard handstyre med hard hand
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
//
politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
: politiet tek hardt på slike lovbrotpolitiet tek hardt på slike lovbrot
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// fæl, ovleg
vere hard til å drikkevere hard til å drikke
: vere hard til å drikkevere hard til å drikke
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
// som substantiv:
setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
: setje hardt mot hardtsetje hardt mot hardt
5 om kår, vilkår, tilstand o l: tung, streng (II), vanskeleg
harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
: harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
5 om kår, vilkår, tilstand o l: tung, streng (II), vanskeleg
harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
: harde kårharde kår / ein hard lagnadein hard lagnad / harde vilkårharde vilkår / arbeide på harde livet av all maktarbeide på harde livet av all makt
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
// om vêret:
ein hard vinterein hard vinter
: ein hard vinterein hard vinter
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
//
bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
: bli hardt prøvdbli hardt prøvd / vere hardt medteken av sjukdomvere hardt medteken av sjukdom / sitje hardt i detsitje hardt i det
6 i uttrykk:
//
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
6 i uttrykk:
//
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar
harde konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar ustemde (klanglause) konsonantar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no