Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hans det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet hans
som han eier som han eier

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I hans m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hans
(av hanse) påskjøning, traktering, skjenk som ein sjømann gjev kameratane sine til takk for følgjet på første ferda si påskjøning, traktering, skjenk som ein sjømann gjev kameratane sine til takk for følgjet på første ferda si
II hans m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hans
(av hansel) hansel hansel
III hans det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet hans
pronomen: ; sjå han pronomen: ; sjå han

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.