Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hane m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hane
(norr. hani)
1 hanndyr av forskjellige arter hønsefugler, særlig av tamhøns
den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
: den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
//
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner //
kry som en hane svært kry svært kry
kry som en hane svært kry svært kry //
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
1 hanndyr av forskjellige arter hønsefugler, særlig av tamhøns
den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
: den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
//
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner //
kry som en hane svært kry svært kry
kry som en hane svært kry svært kry //
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
2 ting som ligner eller har lignet en hane (1)
værhaneværhane
: værhaneværhane
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
2 ting som ligner eller har lignet en hane (1)
værhaneværhane
: værhaneværhane
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
1 hanndyr av forskjellige arter hønsefugler, særlig av tamhøns
den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
: den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
//
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner //
kry som en hane svært kry svært kry
kry som en hane svært kry svært kry //
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
1 hanndyr av forskjellige arter hønsefugler, særlig av tamhøns
den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
: den røde hane galer det brenner, det er brannden røde hane galer det brenner, det er brann / kalkunhane, orrhanekalkunhane, orrhane
//
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner
eneste hane i kurven eneste mann blant flere kvinner eneste mann blant flere kvinner //
kry som en hane svært kry svært kry
kry som en hane svært kry svært kry //
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
før hanen galer svært tidlig svært tidlig
2 ting som ligner eller har lignet en hane (1)
værhaneværhane
: værhaneværhane
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
2 ting som ligner eller har lignet en hane (1)
værhaneværhane
: værhaneværhane
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran, stengeventil på rør, tønne eller lignende ; slaghammer på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I hane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet hane
; el hone f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet hone
(norr. haðna) geit som ikkje har hatt kje geit som ikkje har hatt kje
II hane m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hane
(norr. hani)
1 hanndyr av arta tamhøns; òg: hanndyr av ymse andre arter av ordenen hønsefuglar
vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane
: vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane; til dømes kalkunhane, orrhane
1 hanndyr av arta tamhøns; òg: hanndyr av ymse andre arter av ordenen hønsefuglar
vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane
: vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane; til dømes kalkunhane, orrhane
2 ting som minner om skapet på ein hane (II,1) ( eller som tidlegare har hatt slikt skap)
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
2 ting som minner om skapet på ein hane (II,1) ( eller som tidlegare har hatt slikt skap)
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
3
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer //
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
3
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer //
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
1 hanndyr av arta tamhøns; òg: hanndyr av ymse andre arter av ordenen hønsefuglar
vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane
: vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane; til dømes kalkunhane, orrhane
1 hanndyr av arta tamhøns; òg: hanndyr av ymse andre arter av ordenen hønsefuglar
vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane
: vere oppe før hanen gjelvere oppe før hanen gjel / kry som ein hanekry som ein hane; til dømes kalkunhane, orrhane
2 ting som minner om skapet på ein hane (II,1) ( eller som tidlegare har hatt slikt skap)
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
2 ting som minner om skapet på ein hane (II,1) ( eller som tidlegare har hatt slikt skap)
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// vindfløy
hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
: hanen snur seg etter vindenhanen snur seg etter vinden
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// slaghamar på skytevåpen
spenne hanenspenne hanen
: spenne hanenspenne hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
// kran (2), stengjeventil
skifte ut hanenskifte ut hanen
: skifte ut hanenskifte ut hanen
3
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer //
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
3
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer
i uttrykk høgaste hanen i korga (el. laget) personen som dominerer personen som dominerer //
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
den raude hanen brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
brann (1)
den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn
: den raude hanen gjel det brennden raude hanen gjel det brenn

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no