Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Ordet 'groen' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
groe  
(groen) 
groe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet groe
(norr. gróði)
1 spire, brodd, særlig på korn og poteter
plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
: plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
1 spire, brodd, særlig på korn og poteter
plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
: plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
2 kim, embryo i frøet
2 kim, embryo i frøet
3 plankton
om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
: om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
3 plankton
om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
: om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
1 spire, brodd, særlig på korn og poteter
plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
: plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
1 spire, brodd, særlig på korn og poteter
plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
: plukke g-ne av poteteneplukke g-ne av potetene
2 kim, embryo i frøet
2 kim, embryo i frøet
3 plankton
om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
: om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
3 plankton
om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen
: om våren er det mye g- i sjøenom våren er det mye g- i sjøen

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
groen a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet groen
som har grodd
groe korngroe korn
: groe korngroe korn
som har grodd
groe korngroe korn
: groe korngroe korn

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no