Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bak|gård m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bakgård
1 bebyggelse bak bygning (som ligger ut mot gata)
bo i b-enbo i b-en
: bo i b-enbo i b-en
1 bebyggelse bak bygning (som ligger ut mot gata)
bo i b-enbo i b-en
: bo i b-enbo i b-en
2 gårdsrom med bebyggelse rundt bak bygning (ut mot gata)
leke i b-enleke i b-en
: leke i b-enleke i b-en
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
2 gårdsrom med bebyggelse rundt bak bygning (ut mot gata)
leke i b-enleke i b-en
: leke i b-enleke i b-en
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
1 bebyggelse bak bygning (som ligger ut mot gata)
bo i b-enbo i b-en
: bo i b-enbo i b-en
1 bebyggelse bak bygning (som ligger ut mot gata)
bo i b-enbo i b-en
: bo i b-enbo i b-en
2 gårdsrom med bebyggelse rundt bak bygning (ut mot gata)
leke i b-enleke i b-en
: leke i b-enleke i b-en
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
2 gårdsrom med bebyggelse rundt bak bygning (ut mot gata)
leke i b-enleke i b-en
: leke i b-enleke i b-en
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// i overført betydning: lite attraktivt område
disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
: disse slumstrøkene er byens b-disse slumstrøkene er byens b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// område som domineres av en rik og mektig stat
Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
: Latin-Amerika omtales som USAs b-Latin-Amerika omtales som USAs b-
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
// i sammensetninger : betegnelse på lite seriøs, ofte småsnuskete virksomhet
bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
: bakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverkstedbakgårdsfirma, bakgårdsklubb, bakgårdsverksted
bispe|gard m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bispegard
; el bispe|gård m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bispegård
embetsbolig for en biskop embetsbolig for en biskop
bonde|gard m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bondegard
; el bonde|gård m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bondegård
gard som en bonde eier og driver gard som en bonde eier og driver
by|gård m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bygård
leiegård i en by leiegård i en by
drifts|bygning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet driftsbygning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet driftsbygning
1 bygning der det foregår industriell virksomhet, til forskjell fra administrasjonsbygning
1 bygning der det foregår industriell virksomhet, til forskjell fra administrasjonsbygning
2 større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård
2 større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård
1 bygning der det foregår industriell virksomhet, til forskjell fra administrasjonsbygning
1 bygning der det foregår industriell virksomhet, til forskjell fra administrasjonsbygning
2 større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård
2 større uthus for husdyr, avling og maskiner på en gård

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'gaard' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no