Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abscess m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscess
(utt -ses´s; fra lat. av abscedere 'gå bort') materiefylt byll, svull (2), verk (I,3) materiefylt byll, svull (2), verk (I,3)
ad undas adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet ad undas
(lat. 'til bølgene') i uttrykk som
gå a- gå til grunne, i hundene, nord og nedgå a- gå til grunne, i hundene, nord og ned / hele arrangementet gikk a-hele arrangementet gikk a-
: gå a- gå til grunne, i hundene, nord og nedgå a- gå til grunne, i hundene, nord og ned / hele arrangementet gikk a-hele arrangementet gikk a-
i uttrykk som
gå a- gå til grunne, i hundene, nord og nedgå a- gå til grunne, i hundene, nord og ned / hele arrangementet gikk a-hele arrangementet gikk a-
: gå a- gå til grunne, i hundene, nord og nedgå a- gå til grunne, i hundene, nord og ned / hele arrangementet gikk a-hele arrangementet gikk a-
ad|gang m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adgang
(av I ad, og foreldet gange 'gå')
1 vei som fører til et sted; inngang
a-en var sperreta-en var sperret
: a-en var sperreta-en var sperret
1 vei som fører til et sted; inngang
a-en var sperreta-en var sperret
: a-en var sperreta-en var sperret
2 i overført betydning: mulighet til å komme inn eller til å gjøre bruk av; tilgang
a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
: a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
2 i overført betydning: mulighet til å komme inn eller til å gjøre bruk av; tilgang
a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
: a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
1 vei som fører til et sted; inngang
a-en var sperreta-en var sperret
: a-en var sperreta-en var sperret
1 vei som fører til et sted; inngang
a-en var sperreta-en var sperret
: a-en var sperreta-en var sperret
2 i overført betydning: mulighet til å komme inn eller til å gjøre bruk av; tilgang
a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
: a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
2 i overført betydning: mulighet til å komme inn eller til å gjøre bruk av; tilgang
a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
: a- forbudta- forbudt / gratis a-gratis a- / landet har a- til havetlandet har a- til havet / ha a- til råstofferha a- til råstoffer / loven gir ikke a- til en slik tolkningloven gir ikke a- til en slik tolkning / få, ha, skaffe seg a- tilfå, ha, skaffe seg a- til / det blir a- til å stille spørsmåldet blir a- til å stille spørsmål / hybel med a- kjøkken og badhybel med a- kjøkken og bad / begrenset a-begrenset a-
adstadig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet adstadig
(da. egentlig 'bofast, som er på stedet') rolig og sindig, sedat
gå med a-e skrittgå med a-e skritt / en a- gjesten a- gjest
: gå med a-e skrittgå med a-e skritt / en a- gjesten a- gjest
rolig og sindig, sedat
gå med a-e skrittgå med a-e skritt / en a- gjesten a- gjest
: gå med a-e skrittgå med a-e skritt / en a- gjesten a- gjest
aften|tur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aftentur
gå a-gå a-
: gå a-gå a-
gå a-gå a-
: gå a-gå a-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(lat. abdicare av ab 'frå' og dicare 'gjere kjent, tileigne, (inn)vie') om fyrstar: gje avkall på krona ; jamfør krone (I,2); gå av om fyrstar: gje avkall på krona ; jamfør krone (I,2); gå av
abscess m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abscess
(utt -ses´s; frå lat. av abscedere 'gå bort') materiefylt byll; svoll, verk (I,2) materiefylt byll; svoll, verk (I,2)
ad undas adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet ad undas
(lat. 'til bølgjene') i uttrykk:
//
gå ad undas gå til grunne, i hundane, nord og ned gå til grunne, i hundane, nord og ned
gå ad undas gå til grunne, i hundane, nord og ned gå til grunne, i hundane, nord og ned
i uttrykk:
//
gå ad undas gå til grunne, i hundane, nord og ned gå til grunne, i hundane, nord og ned
gå ad undas gå til grunne, i hundane, nord og ned gå til grunne, i hundane, nord og ned
affære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet affære
(frå fr. 'forretning')
// sak, gjeremål
// sak, gjeremål
// hending (I), samantreff
det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
: det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
// hending (I), samantreff
det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
: det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
// innretning
eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
: eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
// innretning
eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
: eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
//
ta affære gripe inn, gå til handling gripe inn, gå til handling
ta affære gripe inn, gå til handling gripe inn, gå til handling
// sak, gjeremål
// sak, gjeremål
// hending (I), samantreff
det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
: det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
// hending (I), samantreff
det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
: det var ein sørgjeleg affæredet var ein sørgjeleg affære
// innretning
eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
: eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
// innretning
eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
: eit fjernsynsapparat er ein innfløkt affæreeit fjernsynsapparat er ein innfløkt affære
//
ta affære gripe inn, gå til handling gripe inn, gå til handling
ta affære gripe inn, gå til handling gripe inn, gå til handling
III age verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet age
(kanskje samanheng  med norr. agi 'uro, sjøgang' og II age)
1 gå, stå ustøtt og svinge; sjangle, rage (I)
agande fullagande full
: agande fullagande full
1 gå, stå ustøtt og svinge; sjangle, rage (I)
agande fullagande full
: agande fullagande full
2 om noko som flyt: vogge (II), dubbe (II)
2 om noko som flyt: vogge (II), dubbe (II)
3 kry (III), aule
det agde med folkdet agde med folk
: det agde med folkdet agde med folk
3 kry (III), aule
det agde med folkdet agde med folk
: det agde med folkdet agde med folk
1 gå, stå ustøtt og svinge; sjangle, rage (I)
agande fullagande full
: agande fullagande full
1 gå, stå ustøtt og svinge; sjangle, rage (I)
agande fullagande full
: agande fullagande full
2 om noko som flyt: vogge (II), dubbe (II)
2 om noko som flyt: vogge (II), dubbe (II)
3 kry (III), aule
det agde med folkdet agde med folk
: det agde med folkdet agde med folk
3 kry (III), aule
det agde med folkdet agde med folk
: det agde med folkdet agde med folk

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no