Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Ordet 'forfordelt' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
forfordele  
(forfordelt) 
for|fordele v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet forfordele
(etter l.ty. påvirket av fordele)
1 gi en mindre enn en har rett på ved fordeling
kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
: kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
1 gi en mindre enn en har rett på ved fordeling
kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
: kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
2 nå mer og mer vanlig: gi en mer enn det en har krav på; favorisere
makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
: makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
2 nå mer og mer vanlig: gi en mer enn det en har krav på; favorisere
makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
: makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
1 gi en mindre enn en har rett på ved fordeling
kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
: kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
1 gi en mindre enn en har rett på ved fordeling
kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
: kjenne seg forfordeltkjenne seg forfordelt / bli forfordeltbli forfordelt
2 nå mer og mer vanlig: gi en mer enn det en har krav på; favorisere
makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
: makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
2 nå mer og mer vanlig: gi en mer enn det en har krav på; favorisere
makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne
: makthaverne kritiseres for å forfordele sine egnemakthaverne kritiseres for å forfordele sine egne

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

Ordet 'forfordelt' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
forfordele  
(forfordelt) 
     
     
for|fordele v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet forfordele
(etter eldre ty.) skeivdele
1 gje (ein) mindre enn ein har krav på ved fordeling; misbyte; fordele urettvist
kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
: kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
1 gje (ein) mindre enn ein har krav på ved fordeling; misbyte; fordele urettvist
kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
: kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
2 no òg vanl; gje (ein) meir enn rimeleg eller rettvist; favorisere
2 no òg vanl; gje (ein) meir enn rimeleg eller rettvist; favorisere
skeivdele
1 gje (ein) mindre enn ein har krav på ved fordeling; misbyte; fordele urettvist
kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
: kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
1 gje (ein) mindre enn ein har krav på ved fordeling; misbyte; fordele urettvist
kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
: kjenne seg forfordelt synast at ein har fått for litekjenne seg forfordelt synast at ein har fått for lite
2 no òg vanl; gje (ein) meir enn rimeleg eller rettvist; favorisere
2 no òg vanl; gje (ein) meir enn rimeleg eller rettvist; favorisere

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.