Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I fly m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fly
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fly
(beslektet med I flod og flyte) fjellslette, fjellvidde
mosef-mosef-
: mosef-mosef-
fjellslette, fjellvidde
mosef-mosef-
: mosef-mosef-
II fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fly
(beslektet med V fly og flue) småinsekt småinsekt
III fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fly
(forkorting for flygemaskin) mekanisk drevet luftfartøy med vinger, til forskjell fra helikopter
jetf-, propellf-, sjøf-jetf-, propellf-, sjøf- / f-et kunne ikke gå ned på grunn av tåkef-et kunne ikke gå ned på grunn av tåke / tar du tog el. f-?tar du tog el. f-?
: jetf-, propellf-, sjøf-jetf-, propellf-, sjøf- / f-et kunne ikke gå ned på grunn av tåkef-et kunne ikke gå ned på grunn av tåke / tar du tog el. f-?tar du tog el. f-?
mekanisk drevet luftfartøy med vinger, til forskjell fra helikopter
jetf-, propellf-, sjøf-jetf-, propellf-, sjøf- / f-et kunne ikke gå ned på grunn av tåkef-et kunne ikke gå ned på grunn av tåke / tar du tog el. f-?tar du tog el. f-?
: jetf-, propellf-, sjøf-jetf-, propellf-, sjøf- / f-et kunne ikke gå ned på grunn av tåkef-et kunne ikke gå ned på grunn av tåke / tar du tog el. f-?tar du tog el. f-?
IV fly adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet fly
(av flyende) brukt forsterkende i uttrykket
f- forbannaf- forbanna
: f- forbannaf- forbanna
brukt forsterkende i uttrykket
f- forbannaf- forbanna
: f- forbannaf- forbanna
V fly verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fly
; el flyge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet flyge
(norr. fljúga; )
1 flytte seg i lufta ved hjelp av vinger
fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
: fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
1 flytte seg i lufta ved hjelp av vinger
fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
: fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
2 reise med fly; føre et fly; frakte med fly
være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
: være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
2 reise med fly; føre et fly; frakte med fly
være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
: være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
3 seile, fare gjennom lufta
f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
: f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
3 seile, fare gjennom lufta
f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
: f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
4 renne (III), springe, farte, flakse
f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
: f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
4 renne (III), springe, farte, flakse
f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
: f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
1 flytte seg i lufta ved hjelp av vinger
fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
: fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
1 flytte seg i lufta ved hjelp av vinger
fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
: fuglene f-rfuglene f-r / det fløy opp en flokk ryperdet fløy opp en flokk ryper
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
// i overført betydning:
fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
: fuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftetfuglen er, har fløyet (etter eng.) den ettersøkte er, har forduftet
2 reise med fly; føre et fly; frakte med fly
være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
: være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
2 reise med fly; føre et fly; frakte med fly
være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
: være redd for å f-være redd for å f- / f- til USAf- til USA / f- helikopterf- helikopter
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
: flygende personell, t forskj fra bakkepersonellflygende personell, t forskj fra bakkepersonell
3 seile, fare gjennom lufta
f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
: f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
3 seile, fare gjennom lufta
f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
: f- i lufta, i flintf- i lufta, i flint / prisene f-r i væretprisene f-r i været
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
// gå fort
tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
: tiden f-rtiden f-r / døra fløy oppdøra fløy opp
4 renne (III), springe, farte, flakse
f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
: f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
4 renne (III), springe, farte, flakse
f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
: f- i synet på enf- i synet på en / f- hit og ditf- hit og dit / f- ute om kveldenef- ute om kveldene / f- med guttenef- med guttene
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
// som adjektiv i presens partisipp :
flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt
: flygende start flying startflygende start flying start / mange tanker fløy gjennom hodet mittmange tanker fløy gjennom hodet mitt

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I fly f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fly
(kanskje samanheng  med III fly) fjellslette (med myrar); (steinet) fjellvidde
fare fjell og flyfare fjell og fly / ValdresflyaValdresflya
: fare fjell og flyfare fjell og fly / ValdresflyaValdresflya
fjellslette (med myrar); (steinet) fjellvidde
fare fjell og flyfare fjell og fly / ValdresflyaValdresflya
: fare fjell og flyfare fjell og fly / ValdresflyaValdresflya
X fly verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fly
(norr. flýja; samanheng  med XI fly)
// rømme (II), flykte
fly unnafly unna
: fly unnafly unna
// rømme (II), flykte
fly unnafly unna
: fly unnafly unna
// rømme frå
fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
: fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
// rømme frå
fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
: fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
// rømme (II), flykte
fly unnafly unna
: fly unnafly unna
// rømme (II), flykte
fly unnafly unna
: fly unnafly unna
// rømme frå
fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
: fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
// rømme frå
fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
: fly landet, lagnadenfly landet, lagnaden
XI fly verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fly
; el II flyge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet flyge
(norr. fljúga)
1 om dyr, særleg fuglar og insekt: fare gjennom lufta med venger
fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
: fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
1 om dyr, særleg fuglar og insekt: fare gjennom lufta med venger
fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
: fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
2 om fly eller liknande : fare gjennom lufta
helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
: helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
//
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen //
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
2 om fly eller liknande : fare gjennom lufta
helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
: helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
//
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen //
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
3 segle, fare (gjennom lufta)
hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
: hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
//
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
3 segle, fare (gjennom lufta)
hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
: hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
//
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
4 renne brått eller fort; sprette (II), fyke
han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
: han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
4 renne brått eller fort; sprette (II), fyke
han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
: han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
5 springe; renne (IV); farte; flakse (II)
han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
: han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
5 springe; renne (IV); farte; flakse (II)
han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
: han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
6 vere brunstig; pare seg
geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
: geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
6 vere brunstig; pare seg
geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
: geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
1 om dyr, særleg fuglar og insekt: fare gjennom lufta med venger
fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
: fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
1 om dyr, særleg fuglar og insekt: fare gjennom lufta med venger
fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
: fuglen, fluga, skinnvengja flygfuglen, fluga, skinnvengja flyg / fuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømdfuglen er flogen vedkomande (brotsmann til dømes) er vekk, rømd
2 om fly eller liknande : fare gjennom lufta
helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
: helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
//
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen //
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
2 om fly eller liknande : fare gjennom lufta
helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
: helikopteret flaug lågthelikopteret flaug lågt
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// reise med fly eller liknande
fly til Spaniafly til Spania
: fly til Spaniafly til Spania
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// føre (fly eller liknande )
fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
: fly helikopterfly helikopter / flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-flygande personell, mannskap, teneste til skilnad frå bakke-
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
// frakte med fly eller liknande
fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
: fly mat, troppar til frontenfly mat, troppar til fronten
//
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen
flygande festning stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen stort amerikansk bombefly i 2. verdskrigen //
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
flygande tallerken ein sort UFO ein sort UFO
3 segle, fare (gjennom lufta)
hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
: hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
//
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
3 segle, fare (gjennom lufta)
hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
: hatten flaug av gardehatten flaug av garde / flygande partiklarflygande partiklar / fly i lufta, i flint sprengjastfly i lufta, i flint sprengjast
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
// i overført tyding:
ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
: ordet flaug frå mann til mannordet flaug frå mann til mann
//
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
flygande mare eit tak i bryting eit tak i bryting
4 renne brått eller fort; sprette (II), fyke
han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
: han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
4 renne brått eller fort; sprette (II), fyke
han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
: han flaug til og greip ungenhan flaug til og greip ungen / fly på einfly på ein / fly om halsen på einfly om halsen på ein / fly opp i sinnefly opp i sinne / det flaug over ryggen rende av gikt e ldet flaug over ryggen rende av gikt e l / det flaug ein tanke i handet flaug ein tanke i han / døra flaug oppdøra flaug opp / prisane flyg i veretprisane flyg i veret / ryktet, tida flygryktet, tida flyg
5 springe; renne (IV); farte; flakse (II)
han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
: han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
5 springe; renne (IV); farte; flakse (II)
han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
: han flyg forthan flyg fort / fly ei milfly ei mil / flygande start flying startflygande start flying start / fly ærendfly ærend / kva er det du flyg og leitar etter?kva er det du flyg og leitar etter? / fly ute om kveldanefly ute om kveldane / fly med gutar, jenterfly med gutar, jenter / fly med slarvfly med slarv
6 vere brunstig; pare seg
geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
: geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
6 vere brunstig; pare seg
geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
: geita, purka flyg, har flogegeita, purka flyg, har floge
II fly f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fly
(samanheng  med flos) rusk (II), grann (I)
ikkje ei flyikkje ei fly
: ikkje ei flyikkje ei fly
rusk (II), grann (I)
ikkje ei flyikkje ei fly
: ikkje ei flyikkje ei fly
III fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fly
(kanskje samanheng  med I flyte) dike, sump dike, sump

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no