Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I eske m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eske
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet eske
(norr. eski nøytrum, av ask, egentlig 'beholder av ask')
1 kasse, kartong, beholder
som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
: som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
1 kasse, kartong, beholder
som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
: som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
1 kasse, kartong, beholder
som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
: som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
1 kasse, kartong, beholder
som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
: som troll av eske se troll (2)som troll av eske se troll (2) / en eske fyrstikkeren eske fyrstikker / blikkeske, pappeske, skoeskeblikkeske, pappeske, skoeske
II eske v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet eske
(fra l.ty., beslektet med eng. ask 'spørre') foreldet : kreve; jamfør uteske foreldet : kreve; jamfør uteske

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
eske f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet eske
(norr. eski n; av I ask) boks (I,1) med stive sider og lok; øskje, ask (II), kartong, kasse ; jamfør dåse (I)
ei eske fyrstikkerei eske fyrstikker
: ei eske fyrstikkerei eske fyrstikker; og i sms som pappeske, snippeske
boks (I,1) med stive sider og lok; øskje, ask (II), kartong, kasse ; jamfør dåse (I)
ei eske fyrstikkerei eske fyrstikker
: ei eske fyrstikkerei eske fyrstikker; og i sms som pappeske, snippeske

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no