Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
eksistere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksistere
(fra lat. 'tre ut, fram')
1 forekomme; være til, finnes
et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
: et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
1 forekomme; være til, finnes
et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
: et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
2 opprettholde livet
eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
: eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
2 opprettholde livet
eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
: eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
1 forekomme; være til, finnes
et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
: et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
1 forekomme; være til, finnes
et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
: et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke / firmaet eksisterer ikke lengerfirmaet eksisterer ikke lenger / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / det eksisterer bare i din fantasidet eksisterer bare i din fantasi
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
// som adjektiv i presens partisipp :
under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
: under de eksisterende forhold rådendeunder de eksisterende forhold rådende / eksisterende bebyggelseeksisterende bebyggelse
2 opprettholde livet
eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
: eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
2 opprettholde livet
eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn
: eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve / ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
eksistere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksistere
(frå lat. 'tre fram, stige ut')
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
2 halde seg i live; leve (II)
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
2 halde seg i live; leve (II)
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov
2 halde seg i live; leve (II)
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
2 halde seg i live; leve (II)
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / dei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilværedei berre eksisterer dei lever (rett nok), men har eit tomt el. vondt tilvære

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.