Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dverg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dverg
(norr. dvergr)
1 i folketro og mytologi : underjordisk skapning, svartalv
nisser og dvergernisser og dverger
: nisser og dvergernisser og dverger
1 i folketro og mytologi : underjordisk skapning, svartalv
nisser og dvergernisser og dverger
: nisser og dvergernisser og dverger
2 uvanlig lite menneske; pygmé; i overført betydning:
en åndelig dvergen åndelig dverg
: en åndelig dvergen åndelig dverg
2 uvanlig lite menneske; pygmé; i overført betydning:
en åndelig dvergen åndelig dverg
: en åndelig dvergen åndelig dverg
1 i folketro og mytologi : underjordisk skapning, svartalv
nisser og dvergernisser og dverger
: nisser og dvergernisser og dverger
1 i folketro og mytologi : underjordisk skapning, svartalv
nisser og dvergernisser og dverger
: nisser og dvergernisser og dverger
2 uvanlig lite menneske; pygmé; i overført betydning:
en åndelig dvergen åndelig dverg
: en åndelig dvergen åndelig dverg
2 uvanlig lite menneske; pygmé; i overført betydning:
en åndelig dvergen åndelig dverg
: en åndelig dvergen åndelig dverg

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dverg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dverg
(norr. dvergr)
1 i folketru og i mytologi: underjordisk skapning
1 i folketru og i mytologi: underjordisk skapning
2 uvanleg lite menneske; pygmé; i overført tyding:
ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
: ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
2 uvanleg lite menneske; pygmé; i overført tyding:
ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
: ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
1 i folketru og i mytologi: underjordisk skapning
1 i folketru og i mytologi: underjordisk skapning
2 uvanleg lite menneske; pygmé; i overført tyding:
ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
: ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
2 uvanleg lite menneske; pygmé; i overført tyding:
ein åndeleg dvergein åndeleg dverg
: ein åndeleg dvergein åndeleg dverg

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no