Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I dust m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dust
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dust
(norr. dust nøytrum) støv, støvgrann støv, støvgrann
II dust m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dust
(tilbakedannelse av dustet(e)) tufs (I,2), tosk, tomsing tufs (I,2), tosk, tomsing
III dust n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dust
(av I dust) grann (I)
ikke det d-ikke det d-
: ikke det d-ikke det d-
grann (I)
ikke det d-ikke det d-
: ikke det d-ikke det d-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I dust f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dust
(norr. dust n; samanheng  med I duse)
1 støv, dumbe
bli til dustbli til dust
: bli til dustbli til dust
1 støv, dumbe
bli til dustbli til dust
: bli til dustbli til dust
2 grann (I)
kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
: kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
2 grann (I)
kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
: kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
1 støv, dumbe
bli til dustbli til dust
: bli til dustbli til dust
1 støv, dumbe
bli til dustbli til dust
: bli til dustbli til dust
2 grann (I)
kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
: kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
2 grann (I)
kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
: kvar dustkvar dust / ikkje ei dustikkje ei dust / ikkje dustaikkje dusta
II dust m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dust
(samanheng  med I dust, jamfør dustete) tufs (I), tosk tufs (I), tosk
III dust m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dust
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dust
(og norr. dust n 'ein slags riddarleik'; jamfør duste (4)) ståkande leik, leven; fart ståkande leik, leven; fart
IV dust adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dust
(uvisst opphav) beint, lukt (II); brått
kome dust påkome dust på
: kome dust påkome dust på
beint, lukt (II); brått
kome dust påkome dust på
: kome dust påkome dust på

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no