Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dubiøs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dubiøs
(fra lat. av dubiosus, dubius 'tvilende'; beslektet med duo, 'to') tvilsom, mistenkelig
en dubiøs fordringen dubiøs fordring
: en dubiøs fordringen dubiøs fordring
tvilsom, mistenkelig
en dubiøs fordringen dubiøs fordring
: en dubiøs fordringen dubiøs fordring

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dubiøs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dubiøs
(frå lat. dubiosus, dubius 'tvilande', samanheng  med duo 'to') tvilsam, mistenkeleg tvilsam, mistenkeleg

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.