Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I do m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet do
(utt då; it. opphavlig ut, første tone i en sekstonersskala med navn etter førstestavelsene i en latinsk hymne som blir brukt i sangøvinger) første tone i durskalaen
do re mi ...do re mi ...
: do re mi ...do re mi ...
første tone i durskalaen
do re mi ...do re mi ...
: do re mi ...do re mi ...
II do m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet do
, n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet do
(av l.ty. don 'gjøre'; kanskje forkorting for do-hus) avtrede, klosett, WC (I)
gå på dogå på do / utedoutedo
: gå på dogå på do / utedoutedo
avtrede, klosett, WC (I)
gå på dogå på do / utedoutedo
: gå på dogå på do / utedoutedo

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I do m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet do
(utt då; it. frå 1600-talet brukt i staden for ut (første tonen i ein skala på seks tonar med namn etter førstestavingane i ei latinsk hymne nytta i songøvingar) av velklangsomsyn) første tone i durskalaen
do re mi fa sol la ti (el. si) dodo re mi fa sol la ti (el. si) do
: do re mi fa sol la ti (el. si) dodo re mi fa sol la ti (el. si) do
første tone i durskalaen
do re mi fa sol la ti (el. si) dodo re mi fa sol la ti (el. si) do
: do re mi fa sol la ti (el. si) dodo re mi fa sol la ti (el. si) do
II do m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet do
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet do
(av l.ty. don 'gjere'; kanskje forkorting av do-hus) veslehus, dass, wc
gå på dogå på do
: gå på dogå på do
veslehus, dass, wc
gå på dogå på do
: gå på dogå på do
III do adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet do
(norr. þó) likevel, enda (III) likevel, enda (III)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no