Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diffus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet diffus
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
: diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
: diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
2 uklar
ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
: ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
2 uklar
ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
: ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
: diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
: diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig / diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge
2 uklar
ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
: ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
2 uklar
ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand
: ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe / en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diffus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet diffus
(frå lat. perfektum partisipp av diffundere)
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.