Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diffus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet diffus
1 fag. utflytende, uklar; fag. dårlig avgrenset
d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
: d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
1 fag. utflytende, uklar; fag. dårlig avgrenset
d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
: d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
2 uklar
en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
: en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
2 uklar
en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
: en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
1 fag. utflytende, uklar; fag. dårlig avgrenset
d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
: d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
1 fag. utflytende, uklar; fag. dårlig avgrenset
d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
: d-t lys lys som ikke kaster skygged-t lys lys som ikke kaster skygge / d- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessigd- lyd lyd som er spredt el. reflektert uregelmessig
2 uklar
en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
: en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
2 uklar
en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe
: en d- uttalelse, påstanden d- uttalelse, påstand / ha en d- følelse av noeha en d- følelse av noe

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diffus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet diffus
(frå lat. perfektum partisipp av diffundere)
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
1 i fagmål: spreidd, utflytande, utan klar avgrensing
diffust lysdiffust lys
: diffust lysdiffust lys
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar
2 uklar, upresis
diffust svardiffust svar
: diffust svardiffust svar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no