Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dessverre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dessverre
(egentlig 'så mye verre') beklageligvis, (det er) så synd, så leit
vi er dessverre utsolgtvi er dessverre utsolgt / jeg kan dessverre ikke kommejeg kan dessverre ikke komme / dessverre, alt er opptattdessverre, alt er opptatt / det er dessverre santdet er dessverre sant
: vi er dessverre utsolgtvi er dessverre utsolgt / jeg kan dessverre ikke kommejeg kan dessverre ikke komme / dessverre, alt er opptattdessverre, alt er opptatt / det er dessverre santdet er dessverre sant
beklageligvis, (det er) så synd, så leit
vi er dessverre utsolgtvi er dessverre utsolgt / jeg kan dessverre ikke kommejeg kan dessverre ikke komme / dessverre, alt er opptattdessverre, alt er opptatt / det er dessverre santdet er dessverre sant
: vi er dessverre utsolgtvi er dessverre utsolgt / jeg kan dessverre ikke kommejeg kan dessverre ikke komme / dessverre, alt er opptattdessverre, alt er opptatt / det er dessverre santdet er dessverre sant

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dess verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dess verre
; el dess|verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dessverre
; el di verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet di verre
; el di|verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet diverre
(eigenleg 'så mykje verre') uheldigvis, (det er) så synd, så leitt
eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
: eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
uheldigvis, (det er) så synd, så leitt
eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
: eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no