Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
der adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet der
(norr. þar)
1 til forskjell fra her; på det stedet, et stykke borte
der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
: der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
1 til forskjell fra her; på det stedet, et stykke borte
der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
: der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
2 på det punktet
der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
: der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
2 på det punktet
der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
: der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
3 som formelt subjekt: det
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
3 som formelt subjekt: det
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
4 som relativt adverb :
huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
: huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
4 som relativt adverb :
huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
: huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
1 til forskjell fra her; på det stedet, et stykke borte
der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
: der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
1 til forskjell fra her; på det stedet, et stykke borte
der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
: der (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanligder (hvor) jeg kommer fra, er det helt vanlig / her og der se herher og der se her / det skjedde der og dadet skjedde der og da / jeg kan være der klokka sjujeg kan være der klokka sju / der er du, jo!der er du, jo! / den boka derden boka der / der oppe, nede, borte, inne, uteder oppe, nede, borte, inne, ute / der kommer hander kommer han
2 på det punktet
der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
: der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
2 på det punktet
der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
: der ser du hva sa jeg?der ser du hva sa jeg? / kom ikke der!kom ikke der! / der tar du feil!der tar du feil!
3 som formelt subjekt: det
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
3 som formelt subjekt: det
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
4 som relativt adverb :
huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
: huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
4 som relativt adverb :
huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett
: huset der vi borhuset der vi bor / stedet der han sist ble settstedet der han sist ble sett

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
der adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet der
, prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet der
(norr. þar)
// på den staden (eit stykke unna), til skilnad frå her
set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
: set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
// på den staden (eit stykke unna), til skilnad frå her
set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
: set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
// med tanke på situasjon eller tid
der fekk du!der fekk du!
: der fekk du!der fekk du!
// med tanke på situasjon eller tid
der fekk du!der fekk du!
: der fekk du!der fekk du!
// med tilvising til noko som er nemnt før
dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
: dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
// med tilvising til noko som er nemnt før
dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
: dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
// trykklett
eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
: eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
// trykklett
eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
: eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
// førebels subjekt ; jamfør det (III,2)
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
// førebels subjekt ; jamfør det (III,2)
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
// relativ
huset der dei burhuset der dei bur
: huset der dei burhuset der dei bur
// relativ
huset der dei burhuset der dei bur
: huset der dei burhuset der dei bur
// på den staden (eit stykke unna), til skilnad frå her
set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
: set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
// på den staden (eit stykke unna), til skilnad frå her
set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
: set stolen der!set stolen der! / der borte, inne, nede, oppe, uteder borte, inne, nede, oppe, ute / sjå der kjem dei!sjå der kjem dei! / han, ho, det, dei derhan, ho, det, dei der / både her og derbåde her og der
// med tanke på situasjon eller tid
der fekk du!der fekk du!
: der fekk du!der fekk du!
// med tanke på situasjon eller tid
der fekk du!der fekk du!
: der fekk du!der fekk du!
// med tilvising til noko som er nemnt før
dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
: dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
// med tilvising til noko som er nemnt før
dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
: dei fann huset, men det var ingen heime derdei fann huset, men det var ingen heime der / der i garden; sjå gard (1)der i garden; sjå gard (1)
// trykklett
eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
: eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
// trykklett
eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
: eg kjenner alle som var der alle som var til stadeseg kjenner alle som var der alle som var til stades / dei driv på til dei ligg der til dei stuper e ldei driv på til dei ligg der til dei stuper e l
// førebels subjekt ; jamfør det (III,2)
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
// førebels subjekt ; jamfør det (III,2)
der var ulv i skogender var ulv i skogen
: der var ulv i skogender var ulv i skogen
// relativ
huset der dei burhuset der dei bur
: huset der dei burhuset der dei bur
// relativ
huset der dei burhuset der dei bur
: huset der dei burhuset der dei bur

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.