Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
clutch m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet clutch
; el kløtsj m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kløtsj
(eng. egentlig 'klo, hånd som griper noe og holder det fast')
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel, særlig i biler
kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
: kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel, særlig i biler
kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
: kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
2 clutchpedal
trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
: trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
2 clutchpedal
trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
: trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel, særlig i biler
kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
: kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel, særlig i biler
kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
: kløtsjen slurerkløtsjen slurer / reparere kløtsjenreparere kløtsjen
2 clutchpedal
trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
: trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
2 clutchpedal
trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen
: trå inn kløtsjentrå inn kløtsjen

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
clutch m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet clutch
; el kløtsj m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kløtsj
(utt kløtsj; eng.)
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel særleg i bilar
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel særleg i bilar
2 clutchpedal
2 clutchpedal
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel særleg i bilar
1 (friksjons)kopling mellom motor og drivaksel særleg i bilar
2 clutchpedal
2 clutchpedal

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no