Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
cape m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cape
(utt kep; gjennom eng., fr., fra m.lat.; samme ord som I kappe) ermeløs skulderkappe av tøy eller pelsverk for kvinner
en c- av minkskinnen c- av minkskinn
: en c- av minkskinnen c- av minkskinn
ermeløs skulderkappe av tøy eller pelsverk for kvinner
en c- av minkskinnen c- av minkskinn
: en c- av minkskinnen c- av minkskinn

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
cape m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cape
(utt ke´p; gjennom eng., g.fr., frå m.lat.; sm o s I kappe) ermelaus skulderkappe av ty eller pelsverk for kvinner ermelaus skulderkappe av ty eller pelsverk for kvinner

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no