Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Ordet 'bruka' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
bruk  
(bruka) 
I bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(fra l.ty.; av bruke)
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
: sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
: sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
2 forbruk
pengeb-pengeb-
: pengeb-pengeb-
2 forbruk
pengeb-pengeb-
: pengeb-pengeb-
3 sedvane, skikk
skikk og b-skikk og b-
: skikk og b-skikk og b-
3 sedvane, skikk
skikk og b-skikk og b-
: skikk og b-skikk og b-
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
: sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
1 det å bruke eller bli brukt
sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
: sofaen var slitt av b-sofaen var slitt av b- / gjøre b- avgjøre b- av / få, ha b- for behøve, ha behov forfå, ha b- for behøve, ha behov for / ta i b-ta i b- / alt til sitt b-alt til sitt b-
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
// om medisin:
bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
: bare til utvortes b-bare til utvortes b- / gå av b- slutte å bli bruktgå av b- slutte å bli brukt
2 forbruk
pengeb-pengeb-
: pengeb-pengeb-
2 forbruk
pengeb-pengeb-
: pengeb-pengeb-
3 sedvane, skikk
skikk og b-skikk og b-
: skikk og b-skikk og b-
3 sedvane, skikk
skikk og b-skikk og b-
: skikk og b-skikk og b-
bruk  
(bruka) 
II bruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruk
(samme ord som I bruk)
1 virksomhet; drift
jordb-, skogb-jordb-, skogb-
: jordb-, skogb-jordb-, skogb-
1 virksomhet; drift
jordb-, skogb-jordb-, skogb-
: jordb-, skogb-jordb-, skogb-
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni b-en storgard med ni b-
: en storgard med ni b-en storgard med ni b-
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni b-en storgard med ni b-
: en storgard med ni b-en storgard med ni b-
3 (større) industribedrift
mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
: mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
3 (større) industribedrift
mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
: mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
4 redskap til fiske eller fangst
garnb-, notb-garnb-, notb-
: garnb-, notb-garnb-, notb-
4 redskap til fiske eller fangst
garnb-, notb-garnb-, notb-
: garnb-, notb-garnb-, notb-
1 virksomhet; drift
jordb-, skogb-jordb-, skogb-
: jordb-, skogb-jordb-, skogb-
1 virksomhet; drift
jordb-, skogb-jordb-, skogb-
: jordb-, skogb-jordb-, skogb-
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni b-en storgard med ni b-
: en storgard med ni b-en storgard med ni b-
2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle
en storgard med ni b-en storgard med ni b-
: en storgard med ni b-en storgard med ni b-
3 (større) industribedrift
mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
: mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
3 (større) industribedrift
mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
: mølleb-, sagb-mølleb-, sagb-
4 redskap til fiske eller fangst
garnb-, notb-garnb-, notb-
: garnb-, notb-garnb-, notb-
4 redskap til fiske eller fangst
garnb-, notb-garnb-, notb-
: garnb-, notb-garnb-, notb-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bruke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bruke
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bruke
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet bruke
(l.ty. bruken)
1 ha gagn av (til eit visst føremål); nytte (II)
bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
: bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
//
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
1 ha gagn av (til eit visst føremål); nytte (II)
bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
: bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
//
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
2 forbruke, fortære
bruke mykje papirbruke mykje papir
: bruke mykje papirbruke mykje papir
2 forbruke, fortære
bruke mykje papirbruke mykje papir
: bruke mykje papirbruke mykje papir
3 ha for vane, pla
bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
: bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
3 ha for vane, pla
bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
: bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
4 ha til leveveg; drive (III), dyrke (II)
bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
: bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
4 ha til leveveg; drive (III), dyrke (II)
bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
: bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
1 ha gagn av (til eit visst føremål); nytte (II)
bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
: bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
//
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
1 ha gagn av (til eit visst føremål); nytte (II)
bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
: bruke både hamar og sagbruke både hamar og sag / bruke beina, føtenebruke beina, føtene / bruke kjeft skjelle og smellebruke kjeft skjelle og smelle / bruke maktbruke makt / bruke målet rope (høgt)bruke målet rope (høgt)
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// bere på seg
bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
: bruke slipsbruke slips / bruke tida, vitetbruke tida, vitet
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// refleksivt:
la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
: la seg bruke la seg utnyttela seg bruke la seg utnytte
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
// i perfektum partisipp:
brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
: brukte bilar, kledebrukte bilar, klede / bruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med detbruke frå seg nytte (noko) til ein er ferdig med det
//
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
bruke seg nøyte seg; òg: skjelle og smelle nøyte seg; òg: skjelle og smelle
2 forbruke, fortære
bruke mykje papirbruke mykje papir
: bruke mykje papirbruke mykje papir
2 forbruke, fortære
bruke mykje papirbruke mykje papir
: bruke mykje papirbruke mykje papir
3 ha for vane, pla
bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
: bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
3 ha for vane, pla
bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
: bruke å sjå innom til kvarandrebruke å sjå innom til kvarandre
4 ha til leveveg; drive (III), dyrke (II)
bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
: bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
4 ha til leveveg; drive (III), dyrke (II)
bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år
: bruke fleire gardarbruke fleire gardar / bruke jorda, sjøenbruke jorda, sjøen / bruke i tre årbruke i tre år

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no