Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(av gr. bromos 'stank') grunnstoff, som blant annet blir brukt i nerveberoligende midler (kjemisk symbol Br) grunnstoff, som blant annet blir brukt i nerveberoligende midler (kjemisk symbol Br)
II brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(norr. bróma femininum 'stykke') metallskrap
gammelt b-gammelt b- / selge b-selge b-
: gammelt b-gammelt b- / selge b-selge b-
metallskrap
gammelt b-gammelt b- / selge b-selge b-
: gammelt b-gammelt b- / selge b-selge b-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(norr. bróma 'brot, stykke') metallskrap; utslitne bruksting av anna emne
noko gammalt bromnoko gammalt brom
: noko gammalt bromnoko gammalt brom
metallskrap; utslitne bruksting av anna emne
noko gammalt bromnoko gammalt brom
: noko gammalt bromnoko gammalt brom
II brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(gr. bromos 'stank, tev') grunnstoff som i fri tilstand er ei tevjande væske, og m a brukt i nerveroande middel (kjemisk symbol Br) grunnstoff som i fri tilstand er ei tevjande væske, og m a brukt i nerveroande middel (kjemisk symbol Br)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no