Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bondsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bondsk
ofte nedsettende: karakteristisk for folk på landsbygda; klossete, taktløs, plump (II)
virke b-virke b-
: virke b-virke b-
ofte nedsettende: karakteristisk for folk på landsbygda; klossete, taktløs, plump (II)
virke b-virke b-
: virke b-virke b-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bondsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bondsk
ofte nedsetjande: særeigen for folk på landsbygda; klossete, taktlaus ofte nedsetjande: særeigen for folk på landsbygda; klossete, taktlaus

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no