Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
blomst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomst
(norr. blómstr)
1 del av plante (I,1)
en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
: en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
1 del av plante (I,1)
en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
: en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
2 plante som blomstrer
plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
: plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
2 plante som blomstrer
plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
: plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
3 blomstring, flor (I)
trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
: trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
3 blomstring, flor (I)
trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
: trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
4 i overført betydning: retorisk, svulstig talemåte, floskel
veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
: veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
4 i overført betydning: retorisk, svulstig talemåte, floskel
veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
: veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
1 del av plante (I,1)
en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
: en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
1 del av plante (I,1)
en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
: en plante med rot, stengel, blad og b-en plante med rot, stengel, blad og b-
2 plante som blomstrer
plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
: plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
2 plante som blomstrer
plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
: plukke b-erplukke b-er / avskårne b-eravskårne b-er / vanne b-enevanne b-ene / dele ut b-er overf: gi rosdele ut b-er overf: gi ros / si det med b-er!si det med b-er!
3 blomstring, flor (I)
trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
: trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
3 blomstring, flor (I)
trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
: trærne står i b-trærne står i b- / slå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelseslå ut i full b- overf: med ett la sine egenskaper komme til maksimal utfoldelse
4 i overført betydning: retorisk, svulstig talemåte, floskel
veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
: veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
4 i overført betydning: retorisk, svulstig talemåte, floskel
veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-
: veltalenhetens b-erveltalenhetens b-er / språkb-språkb-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'blomst' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no