Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bever m3
I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet bever
(l.ty.; ordet avløste norrønt bjórr)
1 stor gnager som har flat hale med skjell, og som lever i elver, Castor fiber
1 stor gnager som har flat hale med skjell, og som lever i elver, Castor fiber
2 beverpels
kåpe av b-kåpe av b-
: kåpe av b-kåpe av b-
2 beverpels
kåpe av b-kåpe av b-
: kåpe av b-kåpe av b-
1 stor gnager som har flat hale med skjell, og som lever i elver, Castor fiber
1 stor gnager som har flat hale med skjell, og som lever i elver, Castor fiber
2 beverpels
kåpe av b-kåpe av b-
: kåpe av b-kåpe av b-
2 beverpels
kåpe av b-kåpe av b-
: kåpe av b-kåpe av b-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bever m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bever
(nederl., l.ty.; sm o s I bjor) (om lag 1 m langt dyr med brei skjelkledd hale av) art av ordenen gnagarar, bjor (I,1); Castor fiber (om lag 1 m langt dyr med brei skjelkledd hale av) art av ordenen gnagarar, bjor (I,1); Castor fiber

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no