Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anneks n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet anneks
(fra lat.; se annektere)
1 kirkesogn som ikke er hovedsogn i et prestegjeld
1 kirkesogn som ikke er hovedsogn i et prestegjeld
2 sidebygning
vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
: vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
2 sidebygning
vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
: vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
1 kirkesogn som ikke er hovedsogn i et prestegjeld
1 kirkesogn som ikke er hovedsogn i et prestegjeld
2 sidebygning
vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
: vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
2 sidebygning
vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks
: vi bodde i hotellets anneksvi bodde i hotellets anneks

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anneks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anneks
(el. utt -nek´s; frå lat. av annectere; sjå annektere)
1 kyrkjesokn som ikkje er hovudsokn i eit prestegjeld
1 kyrkjesokn som ikkje er hovudsokn i eit prestegjeld
2 sidebygning
bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet
: bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet; òg i sms som anneks-bygning
2 sidebygning
bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet
: bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet; òg i sms som anneks-bygning
1 kyrkjesokn som ikkje er hovudsokn i eit prestegjeld
1 kyrkjesokn som ikkje er hovudsokn i eit prestegjeld
2 sidebygning
bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet
: bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet; òg i sms som anneks-bygning
2 sidebygning
bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet
: bli innlosjert i annekset på hotelletbli innlosjert i annekset på hotellet; òg i sms som anneks-bygning

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no