Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
amplitude m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet amplitude
(fra lat. 'vidde, romfang', av amplus 'vid, rommelig')
1 avstand mellom hvilepunkt og ytterpunkt for svingende legeme, partikkel
svingningsamplitudesvingningsamplitude
: svingningsamplitudesvingningsamplitude
1 avstand mellom hvilepunkt og ytterpunkt for svingende legeme, partikkel
svingningsamplitudesvingningsamplitude
: svingningsamplitudesvingningsamplitude
2 om periodiske skiftninger, for eksempel i temperatur: forskjell mellom største og minste verdi av en observert størrelse
2 om periodiske skiftninger, for eksempel i temperatur: forskjell mellom største og minste verdi av en observert størrelse
1 avstand mellom hvilepunkt og ytterpunkt for svingende legeme, partikkel
svingningsamplitudesvingningsamplitude
: svingningsamplitudesvingningsamplitude
1 avstand mellom hvilepunkt og ytterpunkt for svingende legeme, partikkel
svingningsamplitudesvingningsamplitude
: svingningsamplitudesvingningsamplitude
2 om periodiske skiftninger, for eksempel i temperatur: forskjell mellom største og minste verdi av en observert størrelse
2 om periodiske skiftninger, for eksempel i temperatur: forskjell mellom største og minste verdi av en observert størrelse

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
amplitude m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet amplitude
(lat. amplitudo 'vidd, romfang' av amplus 'vid, rommeleg')
1 avstand mellom kvilepunkt og ytterpunkt eller frå ytterpunkt til motsett ytterpunkt for ein svingande lekam eller partikkel
1 avstand mellom kvilepunkt og ytterpunkt eller frå ytterpunkt til motsett ytterpunkt for ein svingande lekam eller partikkel
2 om periodiske skiftingar, til dømes i temperatur: skilnad mellom største og minste verdi av ein observert storleik
2 om periodiske skiftingar, til dømes i temperatur: skilnad mellom største og minste verdi av ein observert storleik
1 avstand mellom kvilepunkt og ytterpunkt eller frå ytterpunkt til motsett ytterpunkt for ein svingande lekam eller partikkel
1 avstand mellom kvilepunkt og ytterpunkt eller frå ytterpunkt til motsett ytterpunkt for ein svingande lekam eller partikkel
2 om periodiske skiftingar, til dømes i temperatur: skilnad mellom største og minste verdi av ein observert storleik
2 om periodiske skiftingar, til dømes i temperatur: skilnad mellom største og minste verdi av ein observert storleik

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.