Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
agenda m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agenda
(lat. flertall av agendum 'som bør gjøres') sakliste, dagsorden sakliste, dagsorden

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
agenda m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet agenda
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agenda
(lat. fleirtal av agendum 'som bør gjerast') dagsorden dagsorden

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.