Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet a
; el A m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet A
1 bokstaven og språklyden a
har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
: har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
1 bokstaven og språklyden a
har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
: har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
2 note (II,1); tone (I,1)
A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
: A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
2 note (II,1); tone (I,1)
A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
: A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
1 bokstaven og språklyden a
har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
: har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
1 bokstaven og språklyden a
har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
: har en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre dethar en sagt a, får en (også) si b har en først begynt på noe, får en også fullføre det / fra a til å fra begynnelse til sluttfra a til å fra begynnelse til slutt
2 note (II,1); tone (I,1)
A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
: A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
2 note (II,1); tone (I,1)
A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
: A-dur, a-mollA-dur, a-moll / enstrøken a, jf kammertoneenstrøken a, jf kammertone
abandonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abandonere
(fra fr. av abandon 'overgivelse')
1 gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
1 gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
1 gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
1 gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
abdikasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abdikasjon
det å abdisere det å abdisere
abolisjonist m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abolisjonist
1 person som går inn for å avskaffe et onde, for eksempel dødsstraff
1 person som går inn for å avskaffe et onde, for eksempel dødsstraff
2 om eldre amerikanske forhold : person som kjempet for å få slutt på slaveri
2 om eldre amerikanske forhold : person som kjempet for å få slutt på slaveri
1 person som går inn for å avskaffe et onde, for eksempel dødsstraff
1 person som går inn for å avskaffe et onde, for eksempel dødsstraff
2 om eldre amerikanske forhold : person som kjempet for å få slutt på slaveri
2 om eldre amerikanske forhold : person som kjempet for å få slutt på slaveri
abonnements|pris m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abonnementspris
rimeligere pris som en får ved å abonnere rimeligere pris som en får ved å abonnere

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abandonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abandonere
gje frå seg; avhende
krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
: krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
gje frå seg; avhende
krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
: krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
abdikasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abdikasjon
(frå lat.; sjå abdisere) det å abdisere; tronfråseiing det å abdisere; tronfråseiing
-abel adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet -abel
(fr. -able, lat. -abilis) lagar adjektiv for det å vere slik som førsteleddet nemner, særleg til latinske, greske ord; til dømes i diskutabel, kapabel og variabel (II) lagar adjektiv for det å vere slik som førsteleddet nemner, særleg til latinske, greske ord; til dømes i diskutabel, kapabel og variabel (II)
abolisjonist m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abolisjonist
1 person som kjempar for å avskaffe noko, til dømes dødsstraff
1 person som kjempar for å avskaffe noko, til dømes dødsstraff
2 hist., før i USA: person som kjempa for å få slutt på slaveriet
2 hist., før i USA: person som kjempa for å få slutt på slaveriet
1 person som kjempar for å avskaffe noko, til dømes dødsstraff
1 person som kjempar for å avskaffe noko, til dømes dødsstraff
2 hist., før i USA: person som kjempa for å få slutt på slaveriet
2 hist., før i USA: person som kjempa for å få slutt på slaveriet
abonnement n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet abonnement
(-man´g; fr.; sjå abonnere) det å abonnere; avtale om å abonnere; tinging (1)
telefonabonnementtelefonabonnement / eit abonnement på Syn og Segneit abonnement på Syn og Segn / abonnementet går ut til nyttårabonnementet går ut til nyttår
: telefonabonnementtelefonabonnement / eit abonnement på Syn og Segneit abonnement på Syn og Segn / abonnementet går ut til nyttårabonnementet går ut til nyttår
det å abonnere; avtale om å abonnere; tinging (1)
telefonabonnementtelefonabonnement / eit abonnement på Syn og Segneit abonnement på Syn og Segn / abonnementet går ut til nyttårabonnementet går ut til nyttår
: telefonabonnementtelefonabonnement / eit abonnement på Syn og Segneit abonnement på Syn og Segn / abonnementet går ut til nyttårabonnementet går ut til nyttår

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no