Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Søket er for omfattende.

Bokmålsordboka

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-lending m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -lending
(norr. -lendingr; av I land) person frå eit visst land eller ein viss landsdel (særleg med namn på -land(et)); til dømes i austlending, islending og utlending person frå eit visst land eller ein viss landsdel (særleg med namn på -land(et)); til dømes i austlending, islending og utlending

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.