Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-leis adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet -leis
(norr. leiðis; beslektet med I lei og II lei) på en viss måte, i ord som annleis, såleis; jamfør -ledes på en viss måte, i ord som annleis, såleis; jamfør -ledes

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-leis adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet -leis
(norr. -leiðis; samanheng  med I lei; genitiv av norrøn leiði)
// på ein viss måte (som førsteleddet nemner); til dømes i annleis, framleis, korleis og soleis; jamfør -leies
// på ein viss måte (som førsteleddet nemner); til dømes i annleis, framleis, korleis og soleis; jamfør -leies
// på ein viss måte (som førsteleddet nemner); til dømes i annleis, framleis, korleis og soleis; jamfør -leies
// på ein viss måte (som førsteleddet nemner); til dømes i annleis, framleis, korleis og soleis; jamfør -leies

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no