Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-er m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet -er
(norr. -ari, ty., eng. -er, trolig fellesgerm lån fra latin -arius) brukt til å danne substantiv
1 i ord for yrke, utøver: dommer, fisker, leder, mekaniker, sanger
1 i ord for yrke, utøver: dommer, fisker, leder, mekaniker, sanger
2 i ord for ting, redskap, apparat: holder, morter (I), spreder, viser
2 i ord for ting, redskap, apparat: holder, morter (I), spreder, viser
3 i ord for geografisk tilhørighet: atener, europeer, galileer, kelter, tysker
3 i ord for geografisk tilhørighet: atener, europeer, galileer, kelter, tysker
4 i substantiv av tallord: ener, tier, tolver, hundrer
4 i substantiv av tallord: ener, tier, tolver, hundrer
brukt til å danne substantiv
1 i ord for yrke, utøver: dommer, fisker, leder, mekaniker, sanger
1 i ord for yrke, utøver: dommer, fisker, leder, mekaniker, sanger
2 i ord for ting, redskap, apparat: holder, morter (I), spreder, viser
2 i ord for ting, redskap, apparat: holder, morter (I), spreder, viser
3 i ord for geografisk tilhørighet: atener, europeer, galileer, kelter, tysker
3 i ord for geografisk tilhørighet: atener, europeer, galileer, kelter, tysker
4 i substantiv av tallord: ener, tier, tolver, hundrer
4 i substantiv av tallord: ener, tier, tolver, hundrer

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I -er m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -er
(ty., fr. -(i)er, frå lat. -arius; jamfør II -ar) i nemning for person; til dømes i kavaler og offiser i nemning for person; til dømes i kavaler og offiser
II -er (ty., eng. -er; sm o s II -ar og I -er) i nemning for person; til dømes kelner, meister og tater; og i nemning for ting; til dømes pjolter og scooter i nemning for person; til dømes kelner, meister og tater; og i nemning for ting; til dømes pjolter og scooter
III -er (sm o s II -er) særleg i namn på ting; til dømes i banner, panser og senter (II) særleg i namn på ting; til dømes i banner, panser og senter (II)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no