Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
øy|gruppe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet øygruppe
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet øygruppe
flere øyer som ligger nær hverandre flere øyer som ligger nær hverandre

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aleut m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aleut
(ale-u´t) person frå Aleutane (øygruppe utanfor Alaska) person frå Aleutane (øygruppe utanfor Alaska)
gruppe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet gruppe
(gjennom ty., fr., frå it.) personar eller ting som er samla eller lagar ein heilskap eller er ein del av ein heilskap; flokk, krins, pulje; deild, avdeling; kategori
aldersgruppealdersgruppe / folkegruppefolkegruppe / partigruppepartigruppe / popgruppepopgruppe / studiegruppestudiegruppe / øygruppeøygruppe / samle seg i, dele seg inn i, arbeide i gruppersamle seg i, dele seg inn i, arbeide i grupper / ei gruppe forretningsfolk frå utlandetei gruppe forretningsfolk frå utlandet / militante grupper har teke maktamilitante grupper har teke makta / spele i gruppa The Swingers ensembletspele i gruppa The Swingers ensemblet / sosiale gruppersosiale grupper
: aldersgruppealdersgruppe / folkegruppefolkegruppe / partigruppepartigruppe / popgruppepopgruppe / studiegruppestudiegruppe / øygruppeøygruppe / samle seg i, dele seg inn i, arbeide i gruppersamle seg i, dele seg inn i, arbeide i grupper / ei gruppe forretningsfolk frå utlandetei gruppe forretningsfolk frå utlandet / militante grupper har teke maktamilitante grupper har teke makta / spele i gruppa The Swingers ensembletspele i gruppa The Swingers ensemblet / sosiale gruppersosiale grupper
personar eller ting som er samla eller lagar ein heilskap eller er ein del av ein heilskap; flokk, krins, pulje; deild, avdeling; kategori
aldersgruppealdersgruppe / folkegruppefolkegruppe / partigruppepartigruppe / popgruppepopgruppe / studiegruppestudiegruppe / øygruppeøygruppe / samle seg i, dele seg inn i, arbeide i gruppersamle seg i, dele seg inn i, arbeide i grupper / ei gruppe forretningsfolk frå utlandetei gruppe forretningsfolk frå utlandet / militante grupper har teke maktamilitante grupper har teke makta / spele i gruppa The Swingers ensembletspele i gruppa The Swingers ensemblet / sosiale gruppersosiale grupper
: aldersgruppealdersgruppe / folkegruppefolkegruppe / partigruppepartigruppe / popgruppepopgruppe / studiegruppestudiegruppe / øygruppeøygruppe / samle seg i, dele seg inn i, arbeide i gruppersamle seg i, dele seg inn i, arbeide i grupper / ei gruppe forretningsfolk frå utlandetei gruppe forretningsfolk frå utlandet / militante grupper har teke maktamilitante grupper har teke makta / spele i gruppa The Swingers ensembletspele i gruppa The Swingers ensemblet / sosiale gruppersosiale grupper
komorar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet komorar
person frå Komorane (stat og øygruppe på austkysten av Afrika) person frå Komorane (stat og øygruppe på austkysten av Afrika)
maldivar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet maldivar
person frå Maldivane, stat, øygruppe i Indiahavet person frå Maldivane, stat, øygruppe i Indiahavet
polynesiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet polynesiar
person frå Polynesia (ei øygruppe i Stillehavet) person frå Polynesia (ei øygruppe i Stillehavet)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.