Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
øre|kyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ørekyt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ørekyt
; el øre|kyte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ørekyte
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ørekyte
(trolig av I ør og kyt, trolig beslektet med dialektalt kut 'sprang') liten karpefisk, Phoxinus phoxinus liten karpefisk, Phoxinus phoxinus

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
øre|kyt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ørekyt
; el øre|kyte f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ørekyte
(førsteleddet kanskje same opphav som aur, 'sand, grus', andreleddet samanheng  med I kut) liten karpefisk(art); Phoxinus phoxinus liten karpefisk(art); Phoxinus phoxinus

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.