Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ønske|liste m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ønskeliste
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ønskeliste
fortegnelse over ting en ønsker seg; ofte i overført betydning:
flere boliger står øverst på ønskelisten i kommunenflere boliger står øverst på ønskelisten i kommunen
: flere boliger står øverst på ønskelisten i kommunenflere boliger står øverst på ønskelisten i kommunen
fortegnelse over ting en ønsker seg; ofte i overført betydning:
flere boliger står øverst på ønskelisten i kommunenflere boliger står øverst på ønskelisten i kommunen
: flere boliger står øverst på ønskelisten i kommunenflere boliger står øverst på ønskelisten i kommunen

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ynske|liste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ynskeliste
; el ynskje|liste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ynskjeliste
; el ønske|liste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ønskeliste
; el ønskje|liste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ønskjeliste
liste over ynske (1) liste over ynske (1)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.