Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
økonometri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet økonometri
(fra eng.; se -metri) forskningsretning innenfor sosialøkonomi som bruker matematisk-statistiske metoder til å underbygge teoriene forskningsretning innenfor sosialøkonomi som bruker matematisk-statistiske metoder til å underbygge teoriene

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
økonometri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet økonometri
(eng. econometry, av lat. oeconomia og -metri) grein av sosialøkonomien som byggjer på ein kombinasjon av økonomisk teori, matematikk og statistikk med ei matematisk formulering av økonomiske hypotesar grein av sosialøkonomien som byggjer på ein kombinasjon av økonomisk teori, matematikk og statistikk med ei matematisk formulering av økonomiske hypotesar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.