Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
økologisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet økologisk
1 som gjelder økologi
økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
: økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
1 som gjelder økologi
økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
: økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
2 betegnelse for det at organismer tjener som næringsgrunnlag for hverandre
2 betegnelse for det at organismer tjener som næringsgrunnlag for hverandre
1 som gjelder økologi
økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
: økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
1 som gjelder økologi
økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
: økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
2 betegnelse for det at organismer tjener som næringsgrunnlag for hverandre
2 betegnelse for det at organismer tjener som næringsgrunnlag for hverandre

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
økologisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet økologisk
(sjå -logisk) som gjeld økologi
//
økologisk balanse balanse i livsvilkår balanse i livsvilkår
økologisk balanse balanse i livsvilkår balanse i livsvilkår //
økologisk pyramide nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre
økologisk pyramide nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre
som gjeld økologi
//
økologisk balanse balanse i livsvilkår balanse i livsvilkår
økologisk balanse balanse i livsvilkår balanse i livsvilkår //
økologisk pyramide nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre
økologisk pyramide nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre nemning for det at organismar tener som næringsgrunnlag for kvarandre

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.