Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
øko- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet øko-
(av gr. oikos 'hus, hjem')
1 som prefiks: som gjelder husholdning, pengeforhold, i ord som
økologi, økonomiøkologi, økonomi
: økologi, økonomiøkologi, økonomi
1 som prefiks: som gjelder husholdning, pengeforhold, i ord som
økologi, økonomiøkologi, økonomi
: økologi, økonomiøkologi, økonomi
2 som kortform for økologi(sk) eller økonomi(sk), i ord som
økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
: økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
2 som kortform for økologi(sk) eller økonomi(sk), i ord som
økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
: økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
1 som prefiks: som gjelder husholdning, pengeforhold, i ord som
økologi, økonomiøkologi, økonomi
: økologi, økonomiøkologi, økonomi
1 som prefiks: som gjelder husholdning, pengeforhold, i ord som
økologi, økonomiøkologi, økonomi
: økologi, økonomiøkologi, økonomi
2 som kortform for økologi(sk) eller økonomi(sk), i ord som
økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
: økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
2 som kortform for økologi(sk) eller økonomi(sk), i ord som
økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)
: økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)økofilosofi, økokrise, økokrim(inalitet)

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
øko- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet øko-
(av gr. oikos 'hus, heim')
1 kortform for økologi(sk); til dømes i ord som økofilosofi og økokrise
1 kortform for økologi(sk); til dømes i ord som økofilosofi og økokrise
2 brukt i ord som økologi, økonomi: som gjeld hushald, (vil)kår, pengeforhold
2 brukt i ord som økologi, økonomi: som gjeld hushald, (vil)kår, pengeforhold
1 kortform for økologi(sk); til dømes i ord som økofilosofi og økokrise
1 kortform for økologi(sk); til dømes i ord som økofilosofi og økokrise
2 brukt i ord som økologi, økonomi: som gjeld hushald, (vil)kår, pengeforhold
2 brukt i ord som økologi, økonomi: som gjeld hushald, (vil)kår, pengeforhold

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.